Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk
< Tilbage til specialer

Ungdomskriminalitet

Hvis politi og kommune vurderer, at et barn i alderen 10-17 år er “ved at komme ud i noget skidt”, kan barnet blive pålagt at møde op i Ungdomskriminalitetsnævnet. Selvom barnet er under den kriminelle lavalder (15 år), og barnet således ikke har været i retten og er blevet dømt for noget strafbart, kan Ungdomskriminalitetsnævnet alligevel pålægge barnet forskellige sanktioner. Hvis barnet er mellem 15 og 17 år, og er blevet dømt i en straffesag, vil det ofte også være et vilkår i dommen, at barnet efterfølgende skal en tur i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Det kan noget overvældende for både barn og forældre at skulle deltage i et møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor der vil være både politi, dommer og en sagsbehandler fra kommunen til stede. Man bør derfor tage en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet meget alvorligt, og vi anbefaler, at man hurtigst muligt kontakter Stage Advokatfirma for en drøftelse af sagen og rådgivning om det videre forløb. Hvis der er lagt op til, at myndighederne vil fjerne barnet fra hjemmet, har både barn og forældre ret til gratis advokatbistand i forbindelse med sagens behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet. Ved at have en advokat ved sin side under mødet i Ungdomskriminalitetsnævnet sikres barnets retssikkerhed, og forløbet blive mere trygt for både barn og forældre.

Kontakt Stage Advokatfirma, hvis du eller dit barn er indkaldt til et møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, så rådgiver vi gratis og uforpligtende om det videre forløb.

Stå stærkt.
Kontakt os.

7512 2000 eller
mail@stage.dk