Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk

Hvad er straffen for vold?

Den straf som Retterne rundt om landet giver for vold er ikke takstmæssig, men den vil altid afhænge af en helt konkret vurdering af hver enkelt sag.

Retten skal vurdere sagen, og vil typisk lægge vægt på:

  •    Hvilken type af vold der er tale om?
  •    Hvilke skader har offeret fået?
  •    Hvor er volden begået? – på værtshus eller på offentlig vej
  •    Hvad er baggrunden for volden?

Endvidere vil retten lægge vægt på gerningsmandens personlige forhold, altså om han eller hun er under uddannelse, eller har et arbejde. Er han eller hun tidligere straffet, hvor gammel er gerningsmandens, og er han eller hun gift, og bor i et stabilt forhold.

Straffelovens § 244 er den ”milde volds-paragraf” der omhandler såkaldt simpel vold. Den ”milde volds-paragraf” bruges typisk i sager om gadevold eller værtshussvold, hvor der er tale om slag, spark, kast med genstande, eller tildeling af skaller – og hvor skaderne er af begrænset omfang.

Strafferammen i den ”milde volds-paragraf” er fængsel i 3 år, men den typiske straf for sager med værtshusvold med 1-2 knytnæveslag ligger i området omkring 30-60 dages fængsel.

I maj 2011 afsagde Højesteret en dom, hvor der blev lagt en forholdsvis hård linje i voldssager. Den tiltalte i sagen var en 31 årig mand. Han var ikke straffet tidligere, og havde gode personlige forhold. Den vold han havde begået bestod i, at han på et værtshus havde givet den forurettede 1 knytnæveslag i ansigtet. Den forurettede havde som fået en bule og var øm i kæben, som fælge af slaget. Højesteret idømte den tiltalte 30 dages ubetinget fængsel og bemærkede, at ubetinget straf er udgangspunktet i sager som denne.

Hvis du bliver involveret i en voldssag, er det derfor meget vigtigt, at man har en god forsvarsadvokat. Forsvarsadvokaten skal være i stand til på en effektiv måde, at finde og fremføre de ting i sagen, der gør dommerne enten vil frifinde, eller fravige fra det udgangspunkt, at straffen skal være ubetinget fængsel, og i stedet idømme for eksempel samfundstjeneste, eller en betinget dom, altså så du ikke kommer i fængsel.

Stå stærkt.
Kontakt os.

7512 2000 eller
mail@stage.dk