Forsvarsadvokat hos Stage: Vi elsker frifindelser!

Vi elsker frifindelser 1:

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient – en dørmand fra Fredericia – var blevet anmeldt for vold af en gæst på det diskotek, hvor Cramers klient arbejdede. Sagen havde ligget død hos politiet i 1½ år indtil en politibetjent formentlig fandt sagen bag en radiator. Cramers klient vidste ikke engang, at han var blevet anmeldt før dette tidspunkt!

Politiet havde efterforskningen ikke orket at afhøre andre end gæsten, dennes kæreste og hans søstre. Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klients kollegaer, og andre gæster der… havde overværet og været del af episoden på diskoteket var aldrig blevet afhørt. Forsvarsadvokat Mikkel Cramer og klienten fandt dog frem til et par centrale vidner, og heldigvis var der en videoovervågning, der viste, en aggressiv optræden fra den gruppe som gæsten befandt sig i. Anklageren ville have Cramers klient i fængsel og påstod, at han skulle frakendes retten til at være dørmand/vagt.

En enig byret i Kolding frifandt, da Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient blot havde passet sit arbejde ved at forsøge at pacificere gæsten, og da den skade som gæsten havde fået skyldtes et uheld, hvor dørmanden mistede balancen og faldt ned over gæsten

Vi elsker frifindelser 2:

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient var tiltalt i en sag om trafikvold, hvor forurettede var blevet slået og fået en skalle. Anklageren mente desuden at Cramers klient, forud for volden, havde kylet en parfumeflaske gennem bagruden på forurettedes bil mens de kørte ude på motorvejen!

Politiet fandt frem til forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient, da hans nummerplade var blevet noteret på gerningsstedet. Desuden havde forurettede med 100% sikkerhed udpeget Cramers klient som gerningsmanden.

Det viste sig imidlertid, at Cramers klient havde anmeldt nummerpladen for stjålen forud for episoden, og to vidner kunne bekræfte, at min klient slet ikke var kørende i den bil, som gerningsmanden havde.

Forurettedes sikre udpegning af klienten var sket hos politiet, der havde vist ham en fotomappe. Politiet havde imidlertid ikke overholdt retsplejelovens regler om fremvisning af fotomapper. Forurettede havde også udpeget Cramers klient i byretten, men forurettede valgte ikke at møde op i landsretten, da ankesagen blev behandlet.

Parfumeflasken som var blevet kylet igennem forurettedes bagrude var fundet og sikret af politiet til undersøgelse for fingeraftryk og DNA. Men politiet havde aldrig indhentet undersøgelsen.

Anklageren ville have forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient i fængsel og udvist af Danmark selv om min klient har familie, og har boet her i ca. 20 år.

Efter kort votering frifandt en enig landsret Cramers klient, da der i ankesagen ikke var ført bevis for at klienten var gerningsmanden.