Månedsarkiv: september 2014

Forsvarsadvokat Morten Wosylus - Stage Advokatfirma

Frifundet på grund af fejl i anklageskriftet

Forsvarsadvokat Morten Wosylus fik ved retten i Århus sin klient frifundet for at have ført bil efter at have taget lægeordineret medicin. Anklagemyndigheden mente ikke, at klienten kunne føre bilen på fuldt betryggende måde, og de nedlagde påstand om, at klienten skulle frakendes førerretten i 3 år.

Forsvarsadvokat Morten Wosylus påstod sin klient frifundet, da han ikke mente, at anklageskriftet opfyldte lovens krav.

Retten frifandt klienten, da retten var enig med forsvarsadvokat Morten Wosylus i, at anklageskriftet ikke opfyldte lovens krav.

 

Forsvarsadvokat Morten Wosylus - Stage Advokatfirma

Frifundet for vold i gentagelsestilfælde

Forsvarsadvokat Morten Wosylus fik i Vestre Landsret i Århus sin klient, der var blevet dømt i byretten, frifundet for vold i gentagelsestilfælde. Retten var enig med forsvarsadvokat Morten Wosylus i, at der ikke føres det fornødne bevis til at klienten kunne dømmes. Der var i vidt omfang tale om påstand mod påstand.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage - Stage Advokatfirma

Frifundet for vold i gentagelsestilfælde

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage fik i dag en klient frifundet ved retten i Sønderborg for vold i gentagelsestilfælde.

Vidnernes forklaringer gik i hver sin retning, og retten var enig med Mette Grith Stage i, at det var usikkert, om det nu også var min klient, der havde slået.

Klienten blev derfor frifundet.

Forsvarsadvokat Morten Wosylus - Stage Advokatfirma

Succes for forsvarsadvokat Morten Wosylus

Den 19/8-14 fik forsvarsadvokat Morten Wosylus ved retten i Randers frifundet sin klient for overtrædelse af straffelovens § 121 – fornærmelig tiltale mod politiet.

Dommeren tilsidesatte de to politibetjentens samstemmende forklaring om, at klienten havde kaldt betjentene for racister, og  dommeren frifandt forsvarsadvokat Morten Wosylus klient.

 

Den 20/8-14 fik forsvarsadvokat Morten Wosylus ved retten i Sønderborg – frifundet sin klient for overtrædelse af straffelovens § 191 – grov narkokriminalitet.

Forsvarsadvokat Morten Wosylus klient var sigtet og tiltalt for for at have transporteret ca. 20 kg. hash, der var gemt i den bil, hvor hun var passager. Forsvarsadvokat Morten Wosylus fik medhold af dommerne i, at det ikke kunne bevises, at hun havde kendskab til at stofferne var gemt i bilen.

Forsvarsadvokat Morten Wosylus klient havde siddet varetægtsfængslet inden dommen, og der skal nu søges erstatning for uberettiget varetægtsfængsling.

 

Den 8/9-14 fik forsvarsadvokat Morten Wosylus ved retten i Kolding frifundet sin klient frifundet for at have planlagt et gaderøveri.

Klienten frifundet for at have planlagt et gaderøveri i Kolding, idet der ikke var ført bevis for klientens rolle i røveriet. Forsvarsadvokat Morten Wosylus fik medhold af dommerne i, at det ikke kunne bevises, at hans klient havde en rolle i sagen.

 

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer - Stage Advokatfirma

Frifundet for udvisning

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient, som var psykisk syg, havde i en psykose begået 3 røverier, og en lang række andre lovovertrædelser. Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient var fra Estland, og byretten i Odense havde udvist ham for bestandig. Forsvarsadvokat Mikkel Cramer fik sagen, da den skulle føres i Østre Landsret. Østre Landsret var enig i min påstand, og Landsretten frifandt min klient for udvisning.

Nu venter et stort erstatningskrav mod staten for over 1 års uberettiget frihedsberøvelse af min klient.