Månedsarkiv: oktober 2014

Forsvarsadvokat Morten Wosylus - Stage Advokatfirma

Frifundet for forsikringsbedrageri

Forsvarsadvokat Morten Wosylus fik sin klient frifundet for forsikringsbedrageri. Retten i Odense fulgte  forsvarsadvokatens bemærkninger om, at anklagemyndigheden ikke havde ført det fornødne bevis for, at forsikringsselskabet havde lidt et tab i anledning af udbetaling af forsikringssum på baggrund af fremsendte overslag, der fremstod som fakturaer på faktisk udført arbejde.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage - Stage Advokatfirma

Frifundet for forsøg på manddrab

Forsvarsadvokat Mette Grith Stages klient erkendte at have opsøgt forurettede på dennes bopæl og tildelt ham flere knivstik i  halsen og på kroppen.  Anklageren krævede klienten idømt 6 års fængsel for forsøg på manddrab. Retten i Glostrup var imidlertid enig med forsvarsadvokat Mette Grith Stage i, at anklageren ikke havde bevist, at klienten havde til hensigt at dræbe forurettede. Klienten blev derfor alene dømt for vold, således som han havde erkendt, og straffet med fængsel i 1 ½ år.

 

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage - Stage Advokatfirma

Frifundet for voldtægt

Forsvarsadvokat Mette Grith Stages klient var byretten dømt for voldtægt ved at have skaffet sig samleje med en kvinde, som ifølge anklageskriftet var ude af stand til at modsætte, fordi hun var så beruset. Forsvarsadvokat Mette Grith Stage overtog ankesagen og fik klienten frifundet i landsretten.