Månedsarkiv: januar 2015

Forsvarsadvokat Morten Wosylus - Stage Advokatfirma

3 gode resultater af Forsvarsadvokat Morten Wosylus

Forsvarsadvokat Morte Wosylus fik ved Københavns Byret frifundet sin klient for indsmugling af 350 kg hash til Danmark. Anklageren påstod fængsel i 3 år, men retten valgte at følge Forsvarsadvokat Morten Wosylus synspunkter om, at der ikke på baggrund af det fremlagte materiale var grundlag for at finde klienten skyldig. Klienten blev derfor frifundet.

Forsvarsadvokat Morten Wosylus klient blev ved Retten i Odense frifundet for vold i gentagelsestilfælde. Den forurettede havde ellers udpeget Morten Wosylus klient som gerningsmanden til det voldelige overfald. Men Retten var enig med Forsvarsadvokat Morten Wosylus betragtninger om, at vidneudsagnet ikke havde den fornødne sikkerhed til, at klienten kunne findes skyldig i forholdet. På denne baggrund blev klienten frifundet.

Trods en betjents vidneudsagn om, at Forsvarsadvokat Morten Wosylus klient havde kørt i frakendelsestiden, fulgte retten Morten Wosylus synspunkt om, at identifikationen ikke var tilstrækkelig sikker til at kunne danne grundlag for en domfældelse, idet obeservationen var sket mens køretøjet havde en vis fart.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer - Stage Advokatfirma

Frifindelse for trusler mod ansat i asylcenter

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient blev i byretten dømt til fængsel og udvist for at have truet en ansat på et asylcenter.  Klient og en medtiltalt skulle have truet den ansatte med at bygningerne, den medtiltalte selv og den ansatte ville blive brændt af. Episoden kulminerede med at den medtiltalte overhældte sig selv med tændvæske og tog en lighter frem. Han tændte dog ikke lighteren og politiet kom til stede.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer fik først sagen da den var anket til landsretten.

En enig Landsret frifandt Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient og den medtiltalte, da det ikke fandtes bevist, at der var blevet truet med andet end at den medtiltalte ville sætte ild til sig selv.

Dette var ikke en trussel mod den pågældende centerleder efter straffelovens § 119, stk. 1.

Bort var fængselsstraf og udvisning.