Månedsarkiv: april 2015

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer - Stage Advokatfirma

Nødret førte til pure frifindelse

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient var tiltalt for, sammen med en anden person, at have truet flere værtshusgæster med, at de ville skyde dem, og for rent faktisk at have hentet et oversavet jagtgevær som blev brugt til trusler. Mikkel Cramers klient stod efter anklagemyndighedens opfattelse til mindst 1½ års ubetinget fængsel.

Mikkel Cramers klient havde siddet varetægtsfængslet i sagen i 4 måneder, før sagen kom for ved retten i Kolding.

Byretten var enig med forsvarsadvokat Mikkel Cramer i, at der ikke forelå bevis for, at klienten havde truet nogen som helst, og fandt at selvom klienten på et tidspunkt havde haft geværet i hænderne, så var der tale om nødret efter straffelovens § 14. Han havde nemlig ikke hjulpet den anden tiltalte med nogen forbrydelse, men tværtimod forsøgt at tale ham fra at begå noget dumt og han havde i den forbindelse snuppet geværet fra den anden for at stoppe ham.

Den anden tiltalte blev idømt ubetinget fængsel i over 2 år.

Advokat Mikkel Cramer udtaler:

”Jeg er særdeles tilfreds med frifindelsen Det var en ren fornøjelse at se min klient blive løsladt på stedet. Denne sag viser endnu en gang, hvor alt for nemt det er for politiet at få folk varetægtsfængslet i Danmark. Nu vil jeg på min klients vegne fremsætte et massivt erstatningskrav for uberettiget varetægtsfængsling”

Forsvarsadvokat Morten Wosylus - Stage Advokatfirma

Erstatning for uberettiget anholdelse

Politiet og anklagemyndigheden havde nægtet forsvarsadvokat Morten Wosylus´ klient erstatning for uberettiget tilbageholdelse og visitation. Politiet havde forklaret, at Wosylus´klient kun var tilbageholdt i 2 minutter. Politiassistenten skrevet i sin rapport, at anholdelsen og visitationen kun havde varet 2 minutter, og dette fastholdt han i retten.

Retten valgte dog at følge Wosylus´ synspunkter og tilkendte klienten erstatning på 2.600 kr. Man lagde herefter til grund om, at tilbageholdelsen reelt havde varet i 27 minutter og ikke kun 2 minutter som politiassistenten havde påstået.

Frifundet for trusler mod politimand

Forsvarsadvokat Morten Wosylus´ klient var tiltalt for at have truet en politiassistent med at køre ham og hans familie ned. Politiassistenten sagde under retssagen at min klient havde udtalt dette til ham i forbindelse med en rutinekontrol. Med klientens benægtelse, og betjentens manglende evne til at forklare nærmere om den flere minutter lange samtale mellem dem, fulgte retten Wosylus´ synspunkt om, at der ikke var ført det fornødne bevis til domfældelse, hvorefter han blev frifundet for i forholdet. Morten Wosylus´klient blev alene idømt 14 dages fængsel for andre overtrædelser, uanset at anklagemyndigheden havde påstået 6 måneders fængsel.

Advokat Søren Beckermann

Frifundet i Narkosag

4 norske statsborgere var tiltalt for besiddelse af ca. 250 liter GBL (et opløsningsmiddel som kan omdannes til GHB, som også kaldes Fantasy), samt en mindre mængde Fantasy.

En af de tiltalte blev fundet skyldig og blev straffet med 5 års fængsel. Forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient derimod blev frifundet, da retten ikke fandt det bevist at han havde besiddet stoffet i forening med ham, som fik 5 års fængsel. Anklageren mente at Beckermanns klient skulle straffes med fængsel i 6 år og udvist for bestandig, men kunne i stedet forlade retten som en fri mand.

Forsvarsadvokat Morten Wosylus - Stage Advokatfirma

Frifundet for værtshusvold

Frifindelse for tiltale værtshusvold i gentagelsestilfælde begået i forening med en anden

Uanset, at et vidne havde udpeget forsvarsadvokat Morten Wosylus´ klient som gerningsmand til at have begået vold sammen med en anden på en bar i Århus, fulgte retten Wosylus´ bemærkninger om, at vidnets forklaring ikke var tilstrækkelig sikker til, at den alene kunne danne grundlag for en domfældelse. Klienten blev herefter frifundet i det hele.

Sørem Beckermann

Gode resultater af forsvarsadvokat Søren Beckermann

Den 8. Januar: Frifundet for vold.

Retten i Esbjerg fulgte Beckermanns påstand om, at det ikke blev  bevist at hans klient havde gjort sig skyldig i vold, og blev derfor frifundet, og derfor slap han også for påstand om betinget udvisning.

 Den 15. januar: Bøde i stedet for 60 dages fængsel.

Beckermanns klient var tiltalt for handel med hash. Retten i Holstebro fandt det ikke bevist at klienten solgte hash og anklagerens påstand om 60 dages fængsel (bl.a. fordi klienten havde en reststraf fra en tidligere dom) blev derfor ikke fulgt, så klienten slap med en bøde.

 Den 2. marts: Frifundet for trusler mod socialrådgiver

Retten i Hjørring fulgte Beckermanns påstand om, at det ikke var bevist at en e-mail sendt til en socialrådgiver i Hjørring kommune indeholdt en trussel om vold, og klienten blev derfor frifundet.

Den 12. marts: Anklagerens påstand langt over målet!

Klienten blev dømt for sammen med en kammerat at have været i besiddelse af en maskinpistol og skudt med den. Anklageren påstod 2 år og 10 måneders fængsel.

Selvom klienten tidligere var dømt for bl.a. at have været i besiddelse af en pistol, og han også blev dømt for trusler og vidnetrusler blev straffen fastsat til 1 år og 6 måneders fængsel, hvilket han modtog på stedet.

Den 23. marts: Betinget dom

Beckermanns klient blev dømt for at have været i besiddelse en pistol med ammunition, og for at have været i besiddelse af ca. 3 kg hash til dels med henblik på videresalg. Anklagerens påstand var en rent ubetinget fængselsstraf på op imod 1½ års fængsel. Retten valgte at følge Beckermanns påstand, da straffen på 1 år og 4 måneder blev gjort delvist betinget, idet kun 6 måneder skulle afsones. Klienten modtog dommen på stedet.