Månedsarkiv: juli 2015

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer - Stage Advokatfirma

Frifundet for vidnetrusler

Retten i Århus frifandt den 30. juni forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient og hans to brødre for vidnetrusler efter straffelovens § 123. De tre brødre var tiltalt for at have truet og jagtet en person, som i en tidligere sag havde vidnet mod to af brødrene. Brødrene benægtede at de havde truet, og gjorde gældende, at det tværtimod var dem der var blevet jagtet af den pågældende person. Der var videooptagelser af dele af episoden og vidneforklaringer om forløbet.

Brødrene blev fuldstændig frifundet da anklagemyndigheden ikke havde fremlagt så sikre beviser, at der kunne ske domfældelse i en straffesag. Sagen er et eksempel på reglen om, at enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode.

Sørem Beckermann

Narkodømt polak løsladt pga. fodfejl

En polsk statsborger var i Polen idømt 1 års fængsel for narkotikakriminalitet uden at have været til stede under retssagen. Manden blev tilfældigt anholdt i Danmark og Polen ville have ham udleveret.

De danske myndigheder i form af politiet, Justitsministeriet og byretten mente alle at han skulle udleveres til Polen. Afgørelsen om udlevering blev indbragt for landsretten. Søren Beckermann, som først blev forsvarer i landsretten, kunne se, at de polske myndigheder og Justitsministeriet havde overset, at udleveringsreglerne ikke var opfyldt. Beckermann fremførte i landsretten, at hans klient hverken havde fået oplyst af de polske myndigheder, at han kunne være blevet dømt uden at have været til stede eller, at Polen nu garanterede, at han kunne få sagen behandlet ved en appeldomstol, når han kom til Polen, og derfor kunne han ikke udleveres. Landsretten var enig heri og ophævede Justitsministeriets beslutning. Klienten som havde siddet varetægtsfængslet i flere måneder blev derfor løsladt.

Bil udleveret til klienten

En kvinde havde kørt spirituskørsel med en promille på over 2,0. Efter de nye regler betyder det, at klientens bil skal konfiskeres, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Bilen blev konfiskeret i byretten, hvor klienten var repræsenteret af en forsvarer fra et andet firma.

Kvinden skiftede i landsretten til advokat Søren Beckermann. Landsretten ændrede byrettens afgørelse om konfiskation, da landsretten var enig i at der var tale om helt særlige omstændigheder pga. klientens personlige forhold, og da der var tale om et helt enkeltstående forhold.

1 år for knivvold

En 18-årig mand blev dømt for at have givet en anden mand et 15 cm langt snitsår på halsen. Han var tiltalt for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder efter straffelovens § 246 og anklageren mente, at klienten skulle straffes med fængsel i 2½ år.

Byretten var enig med Beckermann i, at der ikke var tale om ”grov vold under særdeles skærpende omstændigheder” efter straffelovens § 246 men at der alene kunne være tale om ”grov vold” efter straffelovens § 245, stk. 1. Straffen blev endvidere fastsat til fængsel i 1 år, hvilket var langt under anklagerens påstand. Klienten som havde siddet varetægtsfængslet i under 3 måneder blev også løsladt efter dommen, så han kunne afsone resten af dommen på et senere tidspunkt, da retten var enig i at sagen ikke var så grov, at han skulle i gang med at afsone dommen med det samme.