Månedsarkiv: august 2015

Forsvarsadvokat Morten Wosylus - Stage Advokatfirma

2 frifindelser til Forsvarsadvokat Morten Kamp

240815 – Frifindelse for betinget førerretsfrakendelse – Østre Landsret.

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var i byretten blevet frakendt førerretten betinget, idet retten lagde til grund, at han havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved i udkørslen til en rundkørsel at have påkørt en personbil, som holdt ved hans højre side.

Østre Landsret fulgte Forsvarsadvokat Kamps bemærkninger om, at der ikke var tale om tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, idet påkørslen blandt andet kunne skyldes, at man skulle undvige en anden billist, der muligt kørte med for høj fart i rundkørslen. Klienten blev herefter frifundet for førerretsfrakendelsen.

 

210815 – frifindelse for vold mod politibetjent, der havde fri – byretten i Aalborg

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for at have tildelt en politibetjent, der havde fri, flere slag og spark i hovedet. Efter bevisførelsen – og uagtet at den forurettede betjent havde forklaret om forsvarsadvokat Kamps klients deltagelse i voldsudøvelsen til politirapport – kunne det ikke med den fornødne sikkerhed lægges til grund, at klienten havde deltaget i volden, hvorefter han blev frifundet.

Advokat Søren Beckermann

Frifundet for vold på grund af nødværge

Vestre Landsret frifandt den 24. august 2015 forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient for vold, idet landsretten fandt, at der var tale om excess i nødværge efter straffelovens § 13, stk. 2. Beckermanns klient, som havde en forsvarer fra et andet firma i byretten, blev i byretten idømt 40 dages betinget fængsel med vilkår om 60 timers samfundstjeneste for at have givet en anden mand knytnæveslag i hovedet.

Han skiftede herefter til forsvarsadvokat Søren Beckermann, som skulle føre sagen i landsretten. Landsretten var enig med Beckermann i, at der kun var tale om én lussing, og at den blev givet, fordi klienten ville forsvare sig selv.

Beckermanns klient slap derfor for alle omkostninger og slap også for et meget stort erstatningskrav på over 100.000 kr.

2 gode resultater for Mikkel Cramer

Frifindelse for indbrud.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient blev pure frifundet for indbrud i en virksomhed i Århus. Klienten var blevet standset midt om natten i en bil sammen med en kammerat. I bilen befandt sig stjålne designermøbler. Kammeraten erkendte at have lavet et indbrud samme nat men forklarede at han efterfølgende havde samlet Cramers klient op, da de skulle hjem til kammeraten. Der var ikke øvrigt noget i sagen der pegede på at Cramers klient havde noget med tyveriet at gøre. Frifundet af en enig ret. Nu afventer et erstatningskrav mod staten for uberettiget varetægtsfængsling.

 

Bøde for vold efter straffelovens § 244

Cramers klient blev dømt for diskoteksvold med blandt andet skub slag og halsgreb. Cramer påpegede, at ingen skade var sket og at det så mere voldsomt ud på videoovervågningen end det reelt var. Idømt bøde på i alt 3000 kr.

 

 

Hattrick til forsvarsadvokat Cramer – 3 frifindelser i træk!

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer fik på tre dage frifundet 3 forskellige klienter.

  • Retten i Kolding frifandt den 11. august 2015 forsvarsadvokat Mikkel Carmers klient for vold efter straffelovens § 244 – den milde voldsbestemmelse. Klienten var tiltalt for sammen med en anden at have overfaldet en person med blandt andet spark i hovedet. Cramer anførte som forsvarer, at flere af vidnerne ikke havde set klienten begå vold – tværtimod forklarede de, at klienten ikke havde gjort noget. Der var heller ikke bevis for at han havde aftalt med den anden tiltalte, at der skulle begås vold. Frifundet af en enig domsmandsret. Staten betaler alle sagsomkostninger for min klient.
  • Retten i Esbjerg den 12. august 2015. Klienten pure frifundet for indbrud i en virksomhed i Esbjerg. Anklagemyndigheden gjorde gældende at Cramers klient optrådte på en videoovervågning. Det var jeg ikke enig i. Frifundet af en enig domsmandsret. Staten betaler alle sagsomkostninger.
  • Retten i Kolding den 13. august 2015. Klient frifundet for spiritus- og narkokørsel. Der var ikke ført bevis for at det var Cramers klient der var fører af bilen. En politibetjent havde forklaret, at klientrn havde bilnøglerne på sig ved anholdelsen. Efter at forsvarsadvokat Cramer fik sagen, indkaldte han betjenten som vidne igen. Betjenten forklarede her, at det rettelig var en anden person, der havde bilnøglerne på sig. Staten betaler alle sagsomkostninger.