Månedsarkiv: oktober 2015

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Pure frifindelse for flere butikstyverier

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient var tiltalt for flere butikstyverier sammen med sin mor i en mindre by på Fyn. Moren havde erkendt sig skyldig, men forsvarsadvokat Cramers klient nægtede sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig under sagen. Det fremgik af sagen, at politiet havde fundet adskillige tyvekoster på moren, og ikke på forsvarsadvokat Cramers klient. I den bil de var kørende i, blev der fundet en masse effekter, hvoraf nogle var stjålne. Retten i Svendborg frifandt Cramers klient fuldstændigt, da anklagemyndigheden ikke havde ført bevis for at klienten havde medvirket til tyverierne.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifundet for kørsel med hash i blodet

Forsvarsadvokat Morten W. Kamp fik en klient frifundet for overtrædelse af færdselslovens § 54 vedrørende kørsel med hash i blodet.

Retten i Odense fulgte Forsvarsadvokat Kamps påstand om, at klienten ikke havde udvist en sådan grad af uagtsomhed, at han kunne dømmes for overtrædelse af færdselsloven § 54 – uanset at han havde hash i blodet mens han førte en personbil.

Dommeren lagde i overensstemmelse med klientens forklaring til grund, at hashen i blodet stammede fra passiv rygning, idet han oplyste, at han senest havde røget hash ca. 4 uger før, mens hans de seneste 2 dage havde kørt i bil med personer, der røg hash.

Tiltalte havde under kørslen ikke lavet kørefejl eller kørt slingrende.

Anklagemyndigheden havde under sagen nedlagt påstand om 3 års frakendelse af førerretten.