Månedsarkiv: november 2015

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for vold mod samlevers børn

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for ved to forskellige lejligheder at have udøvet vold mod sin samlevers barn. Både Kamps klient og hendes samlever mente ikke, at det kunne passe, at hun skulle have gjort det, men mistænkte i stedet ekskonen og hendes nye mand for at have indgivet anmeldelse i forbindelse med en strid om forældremyndigheden. På denne baggrund fulgte retten mine bemærkninger om, at det ikke kunne lægges til grund, at min klient havde udsat barnet for vold.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Betinget straf for besiddelse af 80 gram amfetamin

Betinget straf for besiddelse af 80 gram amfetamin til eget brug

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for at have besiddet 100 gram amfetamin til videreoverdragelse sammen med sin søn på hver deres adresse.

Retten fulgte forsvarsadvokat Kamps bemærkninger om, at de ikke havde besiddet stoffet i forening, og at det var til eget brug. Kamps klient havde 80 gram amfetamin på bopælen og blev idømt en dom med samfundstjeneste.

Læs mere i Vejle Amts Folkeblad

Forsvarsadvokat Søren Beckermann

Frifundet for udvisning trods to betingede udvisninger

Vestre Landsret frifandt den 10. november 2015 forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient for udvisning. Klienten var nu for 3. gang inden for 2 år dømt for røveri, og havde begge gange fået betingede udvisninger.

Retten i Viborg udviste den 21-årige mand med indrejseforbud i 12 år, og lagde blandt andet vægt på, at han 2 gange tidligere var betinget udvist.

Vestre Landsret ændrede afgørelsen, så forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient blev betinget udvist for 3. gang, da landsretten var enig med forsvarsadvokat Beckermann i, at en udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, da klienten havde en begrænset tilknytning til hjemlandet og en stærkere tilknytning til Danmark. Det betød, at klienten ikke skal udvises af Danmark hvis ikke han indenfor en prøvetid på 2 år laver ny kriminalitet som kan føre til udvisning.

Sørem Beckermann

Frifindelse for vold

Retten i Holstebro frifandt den 4. november 2015 forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient for vold.

Klienten var tiltalt for vold efter straffelovens § 244 ved at have givet en person flere knytnæveslag i hovedet og i nakken. Personen, der skulle være blevet slået, var blevet overfaldet af flere personer og havde flere skader

Forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient erkendte at have skubbet til den forurettede men nægtede at have slået ham.

Politiet havde sikret en overvågningsvideo fra stedet, og havde i sagen skrevet, at vidoen vist, at Beckermanns klient slog den forurettede.

Retten var enig med forsvarsadvokat Beckermann i, at videoen ikke var nok bevis for at hans klient havde slået den forurettede, og da ingen af vidnerne kunne udpege Beckermanns klient som gerningsmand, forlod han retten som en fri mand.

 

Forsvarsadvokat Linda Christensen

Forsvarsadvokat fik 2 frifindelser for vold

Linda Christensen har for nylig fået 2 frifindelser i voldssager, hvor anklagemyndighedens sag fuldstændig faldt fra hinanden.

I den første sag havde sagens parter været naboer, og den ene meldte den anden for at have slået ham og dermed fået flere skader. Politiet havde indhentet lægeudtalelser som bekræftede at der var skader, men på grund af forsvarsadvokat Linda Christensens afhøring af den ”forurettede” så kom det frem at han havde overdrevet det hele, og af den grund troede retten overhovedet ikke på ham, og Linda Christensens klient blev derfor pure frifundet.

I den anden sag var forsvarsadvokat Linda Christensens klient tiltalt for at have nikket en anden mand en skalle under en bytur. Klienten nægtede at have været til stede, og efter at et vidne heller ikke kunne genkende Linda Christensens klient, blev også han frifundet.”

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifundet for kvalificeret vold efter straffelovens § 245

Forsvarsadvokat Morten W. Kamp fik sin klient frifundet for kvalificeret vold efter straffelovens § 245 ved at have taget halsgreb på en vagt på et spisested i Odense.

Retten i Odense fulgte forsvarsadvokat Morten W. Kamps bemærkninger om at sagen alene drejede sig om simpel vold efter straffelovens § 244, og Retten frifandt forsvarsadvokat Kamps klient, da han havde handlet i selvforsvar (straffrihed ved overskridelse af grænsen for nødværge – straffelovens § 13, stk. 2).

Sørem Beckermann

Frifundet i Vestre Landsret

I april måned fik forsvarsadvokat Søren Beckermann frifundet sin klient for besiddelse af ca. 250 liter (et opløsningsmiddel som kan omdannes til GHB, som også kaldes Fantasy), samt en mindre mængde Fantasy.

Anklagemyndigheden var ikke tilfreds med frifindelsen, og ankede sagen til Vestre Landsret.

Da sagen blev behandlet i Vestre Landsret fik forsvarsadvokat Søren Beckermann igen frifundet sin klient.

Der er nu søgt om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse.