Månedsarkiv: december 2015

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifundet for kørsel med THC – hash – i blodet.

Det lykkedes igen forsvarsadvokat Morten W. Kamp at få frifundet en klient for at have ført bil med THC i blodet, der oversteg bagatelgrænsen.

Retten i Odense frifandt den 11. december 2015 Morten W. Kamps klient for at have ført en bil uagtet at han havde hash i blodet, der oversteg bagatelgrænsen. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om 3 års frakendelse af førerretten.

Retten fulgte forsvarsadvokat Kamps bemærkninger om, at der ikke var ført det fornødne bevis for, at den målte THC ikke stammede fra passiv rygning, som klienten havde oplyst. Forsvarsadvokat Kamps klient havde derfor ikke havde udvist den fornødne uagtsomhed i det konkrete tilfælde.

På denne baggrund blev forsvarsadvokat Morten Kamps klient frifundet for påstanden om frakendelse af førerretten.

Sørem Beckermann

Frifundet for spirituskørsel – Stage Advokatfirma

Forsvarsadvokat Søren Beckermann fik den 30. november 2015 frifundet en klient for spirituskørsel ved Retten i Hjørring.

Klienten blev tidligere på året anholdt, mens han med en høj alkoholpromille i blodet sad og sov på førersædet i sin bil med motoren i tomgang. Politiet beslaglagde samtidig bilen og ønskede den konfiskeret.

Forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient blev frifundet, da retten ikke fandt det bevist, at han havde forsøgt at køre i spirituspåvirket tilstand. Klienten forlod derfor retten som en fri mand, kunne beholde sit kørekort og få sin bil tilbage.

Der er nu rejst krav om erstatning for uberettiget anholdelse og beslaglæggelse af hans bil.