Månedsarkiv: januar 2016

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Forsvarsadvokat Morten W. Kamp fik klient frifundet for vold

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient var tiltalt for vold i gentagelsestilfælde, hvilket er en særdeles skærpende omstændighed. Efter bevisførelsen mente Anklagemyndigheden, at der var ført det fornødne bevis og krævede Kamps klient idømt 50 dages fængsel.

Retten i Tønder var imidlertid enig i forsvarsadvokat Kamps betragtninger om, at klienten var uskyldig – og at bevisførelsen understøttede dette – og frifandt herefter forsvarsadvokat Kamps klient.

Forsvarsadvokat Søren Beckermann

Forsvarsadvokat Beckermann fik klient frifundet i narkosag

Vestre Landsret frifandt den 21. januar 2016 forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient, en ung kvinde, som var tiltalt for sammen med sin kæreste at have været i besiddelse af ca. 600 gram hash, og en mindre portion kokain, alt sammen delvis med henblik på videresalg. (straffen for videresalg er væsentlig større end for besiddelse)

Dommen var en ændring af Retten i Aalborgs dom, hvor de begge blev dømt. Kvinden var i byretten repræsenteret af en anden forsvarer.

Retten i Aalborg havde lagt vægt på, at stofferne var fundet på deres fælles bopæl og at kvinden havde optrådt “mistænkeligt” under ransagningen.

Vestre Landsret var enig med forsvarsadvokat Søren Beckermann i, at der ikke var ført bevis for at kvinden havde besiddet stofferne sammen med kæresten, at der heller ikke var bevis for at hun havde deltaget i salg af narkotika, ligesom hendes adfærd under ransagningen ikke havde betydning for om hun var skyldig.

Kvinden blev derfor frifundet!

 

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Bagmandspolitiet dropper sag om bedrageri for millioner

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient var sigtet af bagmandspolitiet for omfattende bedragerier med offentlige midler for et stort to-cifret millionbeløb. Advokat Cramer fulgte efterforskningen fra start af, og satte sig overordentlig grundigt ind i sagen. Med forsvarsadvokatens arbejde, og ikke mindst meget tætte samarbejde med klienten, blev sagen godt belyst og meget vigtige dokumenter fremlagt, der støttede klientens forklaring.

Efter knap 1 års efterforskning blev sagen lukket af bagmandspolitiet, og alle sagsomkostninger til advokat blev dækket af statskassen.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

2 frifindelser til Morten W. Kamp

22. december 2015. Retten i Randers – frifindelse for ulovlig tvang og vold.

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient var tiltalt for –  sammen med en anden – at have fastholdt en person og hældt en væske ud over ham. Retten fandt i overensstemmelse med Advokat Kamps bemærkninger, at der med de forskellige forklaringer, der blev afgivet under sagen af vidnerne ikke var ført bevis for forsvarsadvokat Morten W: Kamps klients skyld. Anklageren påstod klienten idømt 30 dages fængsel, men retten frifandt klienten i overensstemmelse med advokat Kamps bemærkninger.

 

23. december 2015. Retten i Odense – frifindelse af to personer for personale falsk efter straffelovens § 164.

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klienter var tiltalt for at have oplyst til politiet – i strid med sandheden – at det var faderen og ikke sønnen, der havde ført et køretøj, som var involveret i et færdselsuheld. Under sagen protesterede forsvarsadvokat Morten W. Kamp mod flere af de beviser, som anklageren ønskede at påberåbe sig. Dommeren gav advokat Kamp medhold i protesterne og klienterne blev herefter frifundet for tiltalen.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifundet for vold på grund af nødværge

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient var tiltalt ved Retten i Kolding for grov vold ved i nattelivet i Vejle at have stukket en anden mand med sin kniv.

Dommerne lagde vægt på forsvarsadvokat Morten Kamps bemærkninger om, at klinten var under angreb af 2-3 andre personer, da han bruge kniven for at komme væk.

Klienten blev derfor frifundet på grund af nødværge, efter straffelovens § 13, stk. 2.

Læs mere i Vejle Amts Folkeblad.