Månedsarkiv: februar 2016

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Forsvarsadvokat Cramer fik klient frifundet for bedrageri

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient blev pure frifundet i retten i Sønderborg den 10. februar 2016!

Advokat Mikkel Cramers klient var tiltalt med påstand om fængselsstraf for bedrageri i forbindelse med hans og en kammerats køb af bl.a. en Iphone6 fra en telebutik.

Retten i Sønderborg fandt det ikke bevist, at Forsvarsadvokat Mikkel Carmers klient på tidspunktet for købet af mobiltelefonen havde haft til hensigt at foretage bedrageri.

Statskassen betaler sagens omkostninger.

Forsvarsadvokat Morten Wosylus - Stage Advokatfirma

Frifundet for udvisning

Vestre Landsret den 8. december 2015 – Udmålingsanke – betinget fængsel med samfundstjeneste og fuldstændig frifindelse for udvisning for menneskesmugling under skærpende omstændigheder efter straffelovens § 125 a.

Forsvarsadvokat Morten W. Kamp overtog sagen, der var anket til landsretten. Klienten var i byretten blevet udvist af Danmark og idømt 6 måneders ubetinget fængsel for deltagelse i organiseret menneskesmugling ved i to tilfælde at have medvirket til indsmugling af i alt 5 personer, der blev forsynet med falske asylcases med henblik på at opnå asyl i landet.

Landsretten fulgte advokat Kamps bemærkninger om, at straffen kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste og at han derfor også skulle frifindes for påstanden om udvisning. Anklageren havde nedlagt påstand om betinget udvisning og ubetinget fængselsstraf af 6 måneders ubetinget fængsel.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer fik klient frifundet for vold

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient var tiltalt for vold efter straffelovens § 244 (den milde voldsbestemmelse) ved sammen med 3 andre personer at have overfaldet en ung mand med spark og slag.

Retten i Odense frifandt forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient fuldstændigt, da det ikke var bevist, at klienten havde deltaget aktivt i volden. Tværtimod var der vidneforklaringer der pegede på, at han havde forladt stedet, da den voldelige episode indtraf.