Månedsarkiv: marts 2016

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

To frifindelse i træk til forsvarsadvokat Cramer

Retten i Kolding den 22. marts 2016

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient var tiltalt for vold mod en kontrollør, hvor klienten havde været til en fest i Kolding.  Anklagemyndigheden kunne imidlertid ikke føre bevis for, at Cramers klient havde lavet volden forsætligt.  Retten i Kolding frifandt derfor forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient.

 

Retten i Kolding den 29. marts.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient var tiltalt for vold over for en taxachauffør. Taxachaufføren havde fået flere knytnæveslag i ansigtet, og havde blandt andet pådraget sig en tandskade.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient blev frifundet af en enig byret på grund af nødværge efter straffelovens § 13. Episoden foregik på den måde, at taxachaufføren havde trængt ind på advokat Cramers klients bopæl for at opkræve betaling, og han ville ikke forlade stedet på trods af opfordring hertil. Dette udviklede sig herefter til tumult mellem Cramers klient og taxachaufføren, og under denne tumult kom taxachaufføren til skade.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Forsvarsadvokat Cramers klient frifundet for bedrageri

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klienten var tiltalt for adskillige bedragerier. Klienten var tiltalt for bedrageri i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser til et Open Air arrangement. Her skulle klienten angiveligt blandt andet havde anvendt et CVR nummer, der ikke tilhørte ham. Forsvarsadvokat Mikkel Cramer gjorde i sin procedure gældende, at anvendelsen af CVR nummeret reelt ikke havde nogen betydning i sagen.  Endvidere havde klienten hele vejen i gennem forløbet havde haft til hensigt at opfylde alle kontrakter. Klienten havde derfor ikke haft til hensigt at bedrage nogen.

En enig domsmandsret i Esbjerg frifandt forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient i sagen der omhandlede bedrageri.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for brugstyveri og frifindelse for vold

Retten i Viborg den 14. marts 2016

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient frifundet for brugstyveri af Motorkøretøj.

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient var tiltalt for brugstyveri. Klienten nægtede at have været i bilen, der var brugsstjålet nogle kilometer fra hans bopæl. Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient og en af hans kammerater blev antruffet af politiet ved siden af køretøjet, der var forulykket.

Anklageren krævede I Retten i Viborg 14 dages fængsel. Retten var enige i forsvarsadvokat Kamps betragtninger om, at der ikke var ført bevis for at klienten havde benyttet bilen, ligesom han i øvrigt selv havde forklaret.

På denne baggrund blev klienten  frifundet.

 

Retten i Odense den 11. marts 2016.

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient var tiltalt for vold, ved i et indkøbscenter i Odense, at have tildelt en person et slag i ansigtet, og spyttet samme person i ansigtet. Anklageren i sagen krævede 30 dages fængsel.

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient blev i overensstemmelse  med Kamps bemærkninger frifundet for at have tildelt personen, det omhandlede slag. Klienten blev alene idømt en bøde for at have spyttet vedkommende i ansigtet, idet dette var en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Frifindelse for falsk forklaring i fogedretten

Frifindelse for afgivelse af urigtig forklaring i fogedretten

Byretten havde idømt forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient 20 dages ubetinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 162, der handler om afgivelse af urigtige oplysninger i retten. Forsvarsadvokat Cramers klient havde under et fogedretsmøde, der varede ca. 5 minutter, undladt at oplyse om nogle anparter, som efter det oplyste ingen værdi havde.

Byretspræsidenten anmeldte forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient for forholdet. Advokat Mikkel Cramer fik en henvendelse fra klienten efter byretsdommen, og blev bedt om at føre sagen i landsretten.

En enig landsret frifandt forsvarsadvokat Cramers klient for forholdet, idet der ikke var ført bevis for at fogden havde vejledt på en sådan måde at klienten skulle have oplyst om de pågældende anparter.

Statskassen betalte alle sagsomkostninger i både by- og landsret.