Månedsarkiv: april 2016

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for spirituskørsel

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for spirituskørsel ved Retten i Horsens. Advokat Kamps klient oplyste, at en mand, som han i øvrigt ikke kendte, men han havde mødt til en fest, havde ført bilen. Politiet havde via søgning med hunde i området omkring bilen forsøgt, at udelukke den forklaring, idet hundene ikke fandt tegn på, at nogen var løbet fra bilen.

Et helt uvildigt vidne kunne dog bekræfte, at en mand var løbet fra bilen. På denne baggrund frifandt retten min klient, idet der ikke var ført et til domfældelse fornødent bevis for, at forsvarsadvokat  Morten Kamps klient havde kørt billen.

Anklageren i sagen mente, at der var ført et til domfældelse tilstrækkeligt bevis, og krævede 3 års frakendelse af førerretten. Men dommeren var enig i Kamps betragtninger om, at der skulle ske frifindelse.

Sørem Beckermann

Frifundet for groft momssvig

Forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient, som var direktør og medejer af en virksomhed, blev sammen med to andre medejere af virksomheden frifundet for groft momssvig for over 3 millioner kroner.

Retten i Sønderborg fandt ikke at anklagemyndigheden havde bevist at virksomheden forsætligt havde angivet for lidt moms selvom der var en forskel på 3,3 millioner kr. på hvad virksomheden havde bogført og hvad virksomheden havde angivet til SKAT. Dette var sket i en periode på 4 år.

Med frifindelsen slap forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient derfor for 1 1/2 års fængsel, en bøde på 3,3 millioner kr. og et erstatningskrav på yderligere 3,3 millioner kr., ligesom statskassen selvfølgelig betaler sagens omkostninger.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

2 gode resultater for Kamp ved retten i Odense

Retten i Odense den 12. april 2016

Alene 6 års frakendelse af førerretten for 4 tilfælde af spiritus og narkokørsel:

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient havde gjort sig skyldig i to gange at have ført en bil med euforiserende stoffer i blodet. Der udover han klienten kørt spirituskørsel i to tilfælde – en gang med en promille over 1,2 og et andet tilfælde, hvor promillen var under 1,2, men over 0,5. Anklageren påstod førerretten frakendt i 8 år, men dommeren var enige i Forsvarsadvokat Moren Kamps bemærkninger om, at der skulle fastsættes en lavere samlet frakendelse på 6 år.

 

Frifindelse for hæleri med smykker af mærket Georg Jensen

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for hæleri ved at have solgt smykker der stammede fra et indbrud. Kamps klient gjorde gældende, at der ikke var tale om de samme smykker, som de smykker en anden borger havde fået stjålet, da der blev lavet flere af samme eksemplar. Anklageren mente, at der var bevis for at forsvarsadvokat Kamps klient var skyldig og krævede en fængselsstraf. Men domsmandsretten var med dommerstemmerne 2-1 enige i Kamps bemærkninger om, at det ikke kunne lægges til grund, at de pågældende smykker var de samme, som dem der var stjålet ved et tidligere indbrud. Klienten blev derfor frifundet.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifundet for grov vold mod tidligere samlever

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for vold mod sin tidligere kæreste. Klientens tidligere kæreste havde opsøgt forsvarsadvokat Kamps klient i hans hjem, og klienten var anklaget for at have stukket sin tidligere i benet med en kniv.

Anklageren mente at der var ført tilstrækkeligt bevis og påstod en ubetinget fængselsstraf, samt ubetinget udvisning af Danmark, men dette synspunkt kom anklageren ikke igennem med.

På baggrund af de forskellige forklaringer fandt retten ikke at der var ført det til domfældelse fornødne bevis, og forsvarsadvokat Morten Kamps klient blev i overensstemmelse med advokat Kamps bemærkninger frifundet.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Frifundet for flere indbrudstyverier – DNA bevis

Vestre Landsret i Sønderborg den 7. april 2016.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient blev frifundet for indbrudstyveri i både by- og landsret. Politiets bevis i denne sag bestod i al væsentlighed af DNA-materiale fundet på en sten, som var anvendt til at smadre en rude ind til en villa. DNA-beviset pegede dog kun med relativ lav styrke på forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient. Advokat Cramers klient var tidligere straffet for netop indbrudstyveri i det område mange gange før. DNA-bevis kan efter retspraksis ikke stå alene men skal støttes af andre beviser i sagen, hvilket der ikke var i denne sag. Forsvarsadvokat Cramer har ført mange sager, hvor DNA bevis har spillet en afgørende rolle, hvilket kom klienten til gode i denne sag.

 

 

Forsvarsadvokat Søren Beckermann

Frifundet for hjemmerøveri ved Retten i Aalborg

Forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient var tiltalt for, sammen med 3 andre gerningsmænd, at have indfundet sig i en lejlighed, og overfaldet lejlighedens indehaver ved at slå ham adskillige gange, sparket ham flere gange og frarøvet ham en computer samt 6.000 kr.

Der var enighed om, lejlighedens indehaver havde været udsat for vold, og at én af de 4 gerningsmænd havde taget computeren, samt nogle kontanter med fra lejligheden.

Forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient var ankommet til lejligheden sammen med de tre andre, og han havde befundet sig i lejligheden under hele forløbet. Han havde herefter forladt lejligheden sammen med de tre øvrige.

Retten Aalborg fandt det dog ikke bevist, at forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient var skyldig i medvirken til røveri, idet det ikke var bevist, at Beckermanns klient hverken havde taget noget med fra lejligheden, deltaget i volden eller på anden måde medvirket til røveri.

To af de andre tiltalte blev dømt for vold og tyveri, men det blev forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient også frifundet for.

Da advokat Beckermanns klient  jo var blevet frifundet for alle anklager, skulle statskassen betale sagens omkostninger.

Forsvarsadvokat Søren Beckermann

Frifundet for flere professionelle indbrud

Retten i Aalborg den 22. marts 2016

Forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient blev den 23. marts 2016 ved retten i Aalborg frifundet for en stribe professionelle indbrud, hvor der var stjålet for samlet langt over en million kroner.

Retten Aalborg var enig med forsvarsadvokat Søren Beckermann i, at der ikke var ført bevis for Beckermanns klient var med til at begå indbruddene. Forsvarsadvokat Beckermanns klient blev derfor kun dømt for 6 forhold, som han havde i øvrigt havde tilstået. Klienten slap derfor med fængsel i 1 år og 3 måneder. En markant lavere straf end de 3 1/2 år som anklageren mente Beckermanns klient skulle straffes med.

Klienten modtog med det samme dommen.