Månedsarkiv: maj 2016

Frifindelse for at besidde skarpladt oversavet jagtgevær

Forsvarsadvokat Jørn Brandenhoff Schmidt klient var tiltalt for besiddelse af et skarpladt oversavet jagtgevær, der lå bag en sofa i et fælles kælderrum tilknyttet 8 lejemål. Forsvarsadvokat Schmidts klient boede ikke i ejendommen, men havde flere gange overnattet i kælderrummet. Klientens fingeraftryk var blevet fundet på tape, der var påklistret to æsker med tilhørende patroner, som lå ved siden af jagtgeværet da det blev fundet af en beboer i ejendommen.

Dommerne var enige med forsvarsadvokat Jørn Brandenhoff Schmidts bemærkninger om at ingen tekniske beviser knyttede klienten til selve våbenet, og at klientens forklaring om at han havde rørt ved patronæskerne på et tidspunkt hvor de stod i et vindue i kælderrummet ikke kunne afvises.

Klienten var tidligere dømt for besiddelse af et våben, der lå bag en sofa. Anklagemyndigheden påstod 1 år og 3 måneders fængsel for våbenforholdet, samt to mindre bedrageriforhold som klienten havde erkendt.

Men dommen lød på 40 dages betinget fængsel, da forsvarsadvokat Jørn Brandenhoff Schmidts klient alene blev dømt for de to erkendte forhold. Klienten slap således for at komme i fængsel.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for hæleri og forsøg på indbrud

Retten i Odense den 6/5-16

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient var tiltalt for forsøg på indbrud, idet han gik i et villakvarter med en taske, og i tasken var der et koben, handsker og andre ting. Klienten var desuden tiltalt for hæleri, idet han var i besiddelse af genstande, som politiet mente var hælervarer, altså ting politiet mente stammede fra tyveri.

Dommerne var enige i forsvarsadvokat Morten W. Kamps bemærkninger om, at der ikke var ført et til domfældelse fornødent bevis for, at klienten havde forsæt til at begå indbrud, eller at de genstande klienten var i besiddelse af stammede fra tyveri.

Klienten blev frifundet, uanset at anklageren mente, at der var ført et til domfældelse fornødent bevis og havde krævet 6 måneders fængsel.

Forsvarsadvokat Søren Beckermann

Frifundet for vold på en restaurant

Retten i Aalborg frifandt den 2. maj 2016 forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient for vold begået på en restauration. Beckermanns klient var sammen med sin broder tiltalt for at have slået og sparket en mand flere gange, så blandt andet mandens næse brækkede.

Politiet havde sigtet forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient særligt på baggrund af en overvågningsvideo, som efter politiets opfattelse viste, at advokat Beckermanns klient var med til overfaldet.

Retten frifandt forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient, da ingen af vidnerne kunne udpege  klienten, og da overvågningsvideoen heller ikke var et tilstrækkeligt bevis for at forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient havde noget med overfaldet at gøre.

Statskassen betaler alle sagens omkostninger.