Månedsarkiv: august 2016

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for falskmønteri

Retten i Odense den 090816 – frifindelse for falskmøntneri

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for at have betalt med en falsk 500 kr. seddel på et spisested. Klienten forklarede i retten, at han ikke vidste at 500 kr. sedlen var falsk. Da klienten betalte med 500 kr. sedlen på spisestedet, var der to ansatte, der havde inspiceret sedlen, og havde ligeledes været i tvivl om sedlens ægthed. Anklageren i sagen påstod Kamps klient idømt fængsel i 30 dage. Retten var dog enig med advokat Kamp i, at der skulle ske frifindelse, da klienten ikke havde haft forsæt til falskmønteri.

Forsvarsadvokat Linda Christensen

Betinget dom blev ikke udløst

Forsvarsadvokat Linda Christensens klient fik for knap 1 år siden en betinget dom på 1½ års fængsel for vold. Klienten skulle altså kun i fængsel, hvis han inden for 1 år begik ligeartet kriminalitet igen.

Så skete det uheldige, at forsvarsadvokat Linda Christensens klient kort tid efter han havde fået sin dom, blev sigtet for trusler. Anklagemyndigheden ville have den betingede dom udløst, så klienten skulle 1 ½ år i fængsel.

Både By- og landsret var enige med forsvarsadvokat Linda Christensen i, at den betingede dom på 1 1/2 års fængsel ikke skulle udløses, og derfor fik klienten alene en straf på 3 måneders fængsel for truslerne.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

3 frifindelser til forsvarsadvokat Kamp

30. juni 2016

Frifindelse ved retten i Esbjerg for at have skudt med et haglgevær mod unge mennesker. Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var sigtet og tiltalt for at have skudt med et haglgevær på nogle unge mennesker, der holdt fest. De unge mennesker blev ramt på tøjet af hagl fra et haglgevær. Forsvarsadvokat Morten Kamps klient nægtede at have skudt med haglgeværet mod de unge mennesker, der holdt fest. Dommerne ved retten i Esbjerg var enig med Kamp i, at det var der ikke bevis for at klienten var skyldig.

6. juli 2016

2 klienter frifundet ved retten i Sønderborg for indbrud. Forsvarsadvokat Morten Kamps klienter havde skaffet sig adgang til forladt institution. Politiet og anklagemyndigheden mente, at Kamps klienter var brudt ind i institutionen for at stjæle. Advokat Kamp gjorde gældende på vegne af klienterne, at det ikke var for at stjæle at det var brudt ind i institutionen. Advokat Kamp gjorde ligeledes gældende, at de ikke kunne dømmes for ulovlig indtrængen, da formalia herfor ikke var opfyldt. Dommerne var – i modsætning til anklageren – enige med advokat Kamp og klienterne blev derfor frifundet.

6. juli 2016

Frifindelse ved retten i Sønderborg. Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for at have givet urigtige oplysninger til politiet ved at underskrive en erklæring om, at han havde ført en bil, der havde kørt for stærkt, selv om det ikke var sandt. Forsvarsadvokat Kamps klient blev frifundet, da det ikke var sket med vilje, idet han troede han havde kørt bilen på dette tidspunkt. Klienten havde forvekslet tidspunkterne, da han havde kørt bilen tidligere på dagen.