Månedsarkiv: september 2016

Forsvarsadvokat Morten Kamp

2 frifindelser til Morten Kamp

Retten i Odense den 060916

Morten Kamps klient frifundet overtrædelse af straffelovens § 191 – narkotika i form af Fantasy til videresalg.

Klienten havde købt en liter graffitifjerner af mærket GPL til at rense en glasplade med.

Stoffet kunne desuden have en euforiserende virkning, hvis man drak det. Politiet beskrev det som Fantasy.

Anklageren i sagen begærede klienten idømt 6 måneder i fængsel. Dommerne var enige med forsvarsadvokat Morten Kamp i, at intet tydede på, at han ville drikke eller sælge stoffet som euforiserende stof, ligesom det var meget vanskeligt at se, at det var strafbart at købe stoffet.

Retten frifandt derfor forsvarsadvokat Morten Kamps klient.

 

 

Retten i Kolding den 210916

Morten Kamps klient blev frifundet for dødstrusler

Forsvarsadvokatens klient var tiltalt for at have fremsat dødstrusler eller lignende mod en person i Vejle. Efter bevisførelsen mente anklageren, at der var ført et til domfældelse fornødent bevis, og begærede klienten idømt fængselsstraf.

Der var uenighed mellem parterne om, hvad der var sagt. Retten var derfor enig med forsvaret i, at klienten skulle frifindes for forholdet,

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for grov vold

Retten i Horsens den 30. august 2016.

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient var tiltalt for, sammen med 3 andre, at have udøvet grov vold mod en person i en lejlighed i Horsens. Anklageren i sagen påstod Kamps klient idømt 6 måneders fængsel. Dommerne var dog enige med forsvarsadvokat Kamp i, at de forklaringer, der var afgivet til sagen ikke understøttede anklagerens antagelser. Klienten blev pure frifundet.