Månedsarkiv: september 2017

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Frifundet for momssvindel

Retten i Kolding den 21. september 2017.

Anklagemyndigheden havde tiltalt forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient for alvorlig momssvindel for 1,6 million kr. Historien er, at advokat Cramers klient havde sammen med sin revisor fundet en momsfejl i regnskabet, og havde han havde selv rettet henvendelse til SKAT om fejlen, og betalt hele momsbeløbet med det samme.

Det blev SKAT åbenbart ikke glade for, for de anmeldte advokat Cramers klient til politiet for forsætlig momssvindel.

Efter at sagen havde ligget og syltet hos anklagemyndigheden i 4 år, så rejste man tiltale. Efter anklagemyndighedens og advokat Cramers procedure i retten, så tog det til gengæld kun domsmandsretten ca. 15 minutter at frifinde Advokat Cramers klient. Anklagemyndighedens påstand var at klienten skulle idømmes 1 års fængsel og have en bøde på 800.000 kr.

En pure frifindelse i en for SKAT og anklagemyndigheden pinlig sag, som aldrig nogensinde burde været nået til domstolene.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Flere gode resultater af Advokat Kamp

13/9 – Retten i Kolding – frifindelse for vold

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for vold ved at have slået en anden person ved en boligblok i Kolding i forbindelse med et skænderi. Retten var enig med Advokat Kamp i, at han ikke var skyldig, men at sagen kunne klares med en bøde efter ordensbekendtgørelsen. Herefter kunne en meget tilfreds klient kunne forlade retten, uden der kom en plet på straffeattesten.

12/9 – Retten i Kolding – frifindelse for røveri i privat hjem og flere designindbrud.

Forsvarsadvokat Morten Kamos klient var tiltalt for røveri ved i forbindelse med et indbrud at have skubbe til beboeren af et hus. Og dermed mente politiet og anklagemyndigheden at et tyveri nu var blevet til et røveri. Retten var enige i advokat Kamps betragtninger om, klienten skulle frifindes uagtet at han ikke udtalte sig under sagen. Desuden blev han frifundet for mange andre forhold. Klienten blev dømt i enkelte andre forhold – hovedsageligt efter egen erkendelse. Idet han havde siddet varetægtsfængslet længere end dommen kunne bære, er der nu grundlag for at søge om erstatning

5/4 2017 – Vestre Landsret – sag om digital sexkrænkelse – frifindelse for udbredelse af børneporno.

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient, der var under 18 år, havde lagt et billede af sin jævnaldrende mindreårige veninde i afklædt tilstand ud på de sociale medier, efter de havde haft et mindre skænderi. Anklagemyndigheden var af den opfattelse, at der var tale om udbredelse af børneporno. Landsretten var –  i modsætning til byretten – enig med advokat Kamp i, at der ikke var tale om udbredelse af børneporno. Klienten hun slap derfor for at få en sådan plet på straffeattesten.

Hun fik herefter en alene en mindre straf for blufærdighedskrænkelse og uberettiget viderebringelse af personlige billeder.