Andre ydelser

Udover varetagelsen af selve forsvaret kan Stage Advokatfirma også være dig behjælpelig med nogle af de øvrige problemer, der typisk opstår i kølvandet på en straffesag. Dette sker som en del af advokatfirmaets klientpleje, uden at det koster dig ekstra.

Stage Advokatfirma kan f.eks. vejlede om, hvordan du søger om hjælp til betaling af husleje under varetægtsfængslingen, så du ikke mister din bolig. Advokatfirmaet kan endvidere hjælpe, hvis der er problemer med afvikling af besøg, ligesom du kan få en orientering om dine rettigheder både under varetægtsfængsling og såfremt du skal afsone en dom.

Hvis du bliver varetægtsfængslet, kan det have store konsekvenser ikke blot for dig, men også for din familie, som ofte vil stå med en masse ubesvarede spørgsmål. Dine nærmeste og din familie er altid velkomne til at kontakte Stage Advokatfirma for råd og vejledning om de praktiske problemer, der opstår som følge af en varetægtsfængsling.

Såfremt du har brug for advokatbistand, som ligger uden for Stage Advokatfirmas kompetenceområde, kan advokatfirmaet til enhver tid sætte dig i forbindelse med en anden kompetent advokat inden for det pågældende fagområde, idet advokatfirmaet har en række dygtige samarbejdspartnere landet over.