Forfatterarkiv: stage

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for grov vold

Retten i Horsens den 30. august 2016.

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient var tiltalt for, sammen med 3 andre, at have udøvet grov vold mod en person i en lejlighed i Horsens. Anklageren i sagen påstod Kamps klient idømt 6 måneders fængsel. Dommerne var dog enige med forsvarsadvokat Kamp i, at de forklaringer, der var afgivet til sagen ikke understøttede anklagerens antagelser. Klienten blev pure frifundet.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for falskmønteri

Retten i Odense den 090816 – frifindelse for falskmøntneri

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for at have betalt med en falsk 500 kr. seddel på et spisested. Klienten forklarede i retten, at han ikke vidste at 500 kr. sedlen var falsk. Da klienten betalte med 500 kr. sedlen på spisestedet, var der to ansatte, der havde inspiceret sedlen, og havde ligeledes været i tvivl om sedlens ægthed. Anklageren i sagen påstod Kamps klient idømt fængsel i 30 dage. Retten var dog enig med advokat Kamp i, at der skulle ske frifindelse, da klienten ikke havde haft forsæt til falskmønteri.

Forsvarsadvokat Linda Christensen

Betinget dom blev ikke udløst

Forsvarsadvokat Linda Christensens klient fik for knap 1 år siden en betinget dom på 1½ års fængsel for vold. Klienten skulle altså kun i fængsel, hvis han inden for 1 år begik ligeartet kriminalitet igen.

Så skete det uheldige, at forsvarsadvokat Linda Christensens klient kort tid efter han havde fået sin dom, blev sigtet for trusler. Anklagemyndigheden ville have den betingede dom udløst, så klienten skulle 1 ½ år i fængsel.

Både By- og landsret var enige med forsvarsadvokat Linda Christensen i, at den betingede dom på 1 1/2 års fængsel ikke skulle udløses, og derfor fik klienten alene en straf på 3 måneders fængsel for truslerne.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

3 frifindelser til forsvarsadvokat Kamp

30. juni 2016

Frifindelse ved retten i Esbjerg for at have skudt med et haglgevær mod unge mennesker. Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var sigtet og tiltalt for at have skudt med et haglgevær på nogle unge mennesker, der holdt fest. De unge mennesker blev ramt på tøjet af hagl fra et haglgevær. Forsvarsadvokat Morten Kamps klient nægtede at have skudt med haglgeværet mod de unge mennesker, der holdt fest. Dommerne ved retten i Esbjerg var enig med Kamp i, at det var der ikke bevis for at klienten var skyldig.

6. juli 2016

2 klienter frifundet ved retten i Sønderborg for indbrud. Forsvarsadvokat Morten Kamps klienter havde skaffet sig adgang til forladt institution. Politiet og anklagemyndigheden mente, at Kamps klienter var brudt ind i institutionen for at stjæle. Advokat Kamp gjorde gældende på vegne af klienterne, at det ikke var for at stjæle at det var brudt ind i institutionen. Advokat Kamp gjorde ligeledes gældende, at de ikke kunne dømmes for ulovlig indtrængen, da formalia herfor ikke var opfyldt. Dommerne var – i modsætning til anklageren – enige med advokat Kamp og klienterne blev derfor frifundet.

6. juli 2016

Frifindelse ved retten i Sønderborg. Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for at have givet urigtige oplysninger til politiet ved at underskrive en erklæring om, at han havde ført en bil, der havde kørt for stærkt, selv om det ikke var sandt. Forsvarsadvokat Kamps klient blev frifundet, da det ikke var sket med vilje, idet han troede han havde kørt bilen på dette tidspunkt. Klienten havde forvekslet tidspunkterne, da han havde kørt bilen tidligere på dagen.

Frifindelse for at besidde skarpladt oversavet jagtgevær

Forsvarsadvokat Jørn Brandenhoff Schmidt klient var tiltalt for besiddelse af et skarpladt oversavet jagtgevær, der lå bag en sofa i et fælles kælderrum tilknyttet 8 lejemål. Forsvarsadvokat Schmidts klient boede ikke i ejendommen, men havde flere gange overnattet i kælderrummet. Klientens fingeraftryk var blevet fundet på tape, der var påklistret to æsker med tilhørende patroner, som lå ved siden af jagtgeværet da det blev fundet af en beboer i ejendommen.

Dommerne var enige med forsvarsadvokat Jørn Brandenhoff Schmidts bemærkninger om at ingen tekniske beviser knyttede klienten til selve våbenet, og at klientens forklaring om at han havde rørt ved patronæskerne på et tidspunkt hvor de stod i et vindue i kælderrummet ikke kunne afvises.

Klienten var tidligere dømt for besiddelse af et våben, der lå bag en sofa. Anklagemyndigheden påstod 1 år og 3 måneders fængsel for våbenforholdet, samt to mindre bedrageriforhold som klienten havde erkendt.

Men dommen lød på 40 dages betinget fængsel, da forsvarsadvokat Jørn Brandenhoff Schmidts klient alene blev dømt for de to erkendte forhold. Klienten slap således for at komme i fængsel.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for hæleri og forsøg på indbrud

Retten i Odense den 6/5-16

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient var tiltalt for forsøg på indbrud, idet han gik i et villakvarter med en taske, og i tasken var der et koben, handsker og andre ting. Klienten var desuden tiltalt for hæleri, idet han var i besiddelse af genstande, som politiet mente var hælervarer, altså ting politiet mente stammede fra tyveri.

Dommerne var enige i forsvarsadvokat Morten W. Kamps bemærkninger om, at der ikke var ført et til domfældelse fornødent bevis for, at klienten havde forsæt til at begå indbrud, eller at de genstande klienten var i besiddelse af stammede fra tyveri.

Klienten blev frifundet, uanset at anklageren mente, at der var ført et til domfældelse fornødent bevis og havde krævet 6 måneders fængsel.

Forsvarsadvokat Søren Beckermann

Frifundet for vold på en restaurant

Retten i Aalborg frifandt den 2. maj 2016 forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient for vold begået på en restauration. Beckermanns klient var sammen med sin broder tiltalt for at have slået og sparket en mand flere gange, så blandt andet mandens næse brækkede.

Politiet havde sigtet forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient særligt på baggrund af en overvågningsvideo, som efter politiets opfattelse viste, at advokat Beckermanns klient var med til overfaldet.

Retten frifandt forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient, da ingen af vidnerne kunne udpege  klienten, og da overvågningsvideoen heller ikke var et tilstrækkeligt bevis for at forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient havde noget med overfaldet at gøre.

Statskassen betaler alle sagens omkostninger.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for spirituskørsel

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for spirituskørsel ved Retten i Horsens. Advokat Kamps klient oplyste, at en mand, som han i øvrigt ikke kendte, men han havde mødt til en fest, havde ført bilen. Politiet havde via søgning med hunde i området omkring bilen forsøgt, at udelukke den forklaring, idet hundene ikke fandt tegn på, at nogen var løbet fra bilen.

Et helt uvildigt vidne kunne dog bekræfte, at en mand var løbet fra bilen. På denne baggrund frifandt retten min klient, idet der ikke var ført et til domfældelse fornødent bevis for, at forsvarsadvokat  Morten Kamps klient havde kørt billen.

Anklageren i sagen mente, at der var ført et til domfældelse tilstrækkeligt bevis, og krævede 3 års frakendelse af førerretten. Men dommeren var enig i Kamps betragtninger om, at der skulle ske frifindelse.