Kategoriarkiv: Linda Christensen

Forsvarsadvokat Linda Christensen

Betinget dom blev ikke udløst

Forsvarsadvokat Linda Christensens klient fik for knap 1 år siden en betinget dom på 1½ års fængsel for vold. Klienten skulle altså kun i fængsel, hvis han inden for 1 år begik ligeartet kriminalitet igen.

Så skete det uheldige, at forsvarsadvokat Linda Christensens klient kort tid efter han havde fået sin dom, blev sigtet for trusler. Anklagemyndigheden ville have den betingede dom udløst, så klienten skulle 1 ½ år i fængsel.

Både By- og landsret var enige med forsvarsadvokat Linda Christensen i, at den betingede dom på 1 1/2 års fængsel ikke skulle udløses, og derfor fik klienten alene en straf på 3 måneders fængsel for truslerne.

Forsvarsadvokat Linda Christensen

Forsvarsadvokat fik 2 frifindelser for vold

Linda Christensen har for nylig fået 2 frifindelser i voldssager, hvor anklagemyndighedens sag fuldstændig faldt fra hinanden.

I den første sag havde sagens parter været naboer, og den ene meldte den anden for at have slået ham og dermed fået flere skader. Politiet havde indhentet lægeudtalelser som bekræftede at der var skader, men på grund af forsvarsadvokat Linda Christensens afhøring af den ”forurettede” så kom det frem at han havde overdrevet det hele, og af den grund troede retten overhovedet ikke på ham, og Linda Christensens klient blev derfor pure frifundet.

I den anden sag var forsvarsadvokat Linda Christensens klient tiltalt for at have nikket en anden mand en skalle under en bytur. Klienten nægtede at have været til stede, og efter at et vidne heller ikke kunne genkende Linda Christensens klient, blev også han frifundet.”

Forsvarsadvokat Linda Christensen - Stage Advokatfirma

Frifundet for hjemmerøveri

Frifundet for hjemmerøveri

Min klient og 2 andre unge mænd arbejdede for et firma, der  lejer kaffemaskiner ud, og med i lejeaftalen indgår også forpligtelsen til at købe af kaffe ved firmaet. Da en lejer ikke ville købe kaffen, og dermed ikke opfyldte lejekontrakten,  ville de tre unge mænd hente kaffemaskinen. Men det ville lejeren ikke være med til, og truede de 3 unge mænd med en skarp genstand. Den ene af de 3 unge mænd fastholdt ham, mens de andre tog kaffemaskinen i hans køkken.

Lejeren af kaffemaskinen anmeldte efterfølgende de 3 unge mænd for hjemmerøveri, men retten fulgte min påstand, og frifandt dem fordi det var firmaets kaffemaskine, og det var nødvendigt at fastholde ham når han havde et våben.

Forsvarsadvokat Linda Christensen - Stage Advokatfirma

Frifundet for dyrkning af skunk

På advokat Linda Christensens klients ejendom blev der fundet ca 6 kg skunk. Linda Christensens klient nægtede sig skyldig, men både han og 3 andre blev tiltalt for at have drevet et skunklaboratorium, og videresolgt skunk.  Linda Christensen fremlagde dokumentation for at hendes klient havde været ude at rejse, da politiet fandt skunken, og fik gjort det klart over for retten, at politiet ingen reelle beviser havde – og derfor blev Linda Christensens klient frifundet.

Forsvarsadvokat Linda Christensen - Stage Advokatfirma

Politiet kunne ikke konfiskere bil

Advokat Linda Christensens klient havde 4 gange på 16 dage overladt føringen af sin bil til en kammeraet, der ikke havde kørekort. Politiet i Kolding beslaglagde derfor bilen, fordi de ville konfiskere den. Da vi var i retten protesterede Linda Christensen mod konfiskationen fordi klienten ikke selv havde ført bilen, samt at han havde lånt penge af sine forældre til at købe bilen. Retten var enig med Linda Christensen i, at det ikke var nødvendigt at konfiskere bilen – og retten gav  klienten bilen tilbage.

Frifundet for 1 røveri

Min klient var sigtet for to hjemmerøverier. Men efter bevisførelsen havde anklagemyndigheden ikke løftet bevisbyrden for, at han havde lavet det ene røveri, og han blev derfor frifundet for det ene. Han blev således alene dømt for et hjemmerøveri og et indbrud. Min klient fik en straf på 10 måneders fængsel, og da han havde siddet varetægtsfængslet blev han løsladt efter dommen.

Linda Christensen

 

Løsladt efter dom i “Øre-sag”

Jeg var forsvarer for den ene af de tiltalte i den omtalte ”Øre-sag” fra Fyn. Min klient havde selv erkendt at have været til stede under episoden, men også forklaret at han ikke selv havde deltaget aktivt i nogen former for vold. Dommerne var enige i, at hans rolle var passiv, og hans straf blev derfor markant nedsat i forhold til de andre tiltalte i sagen.

Anklageren havde lagt op til at min klient skulle idømmes 2-2½ års fængsel, men heldigvis var dommerne enige i mine argumenter om, at min klients rolle var underordnet, så de kun idømte ham fængsel i 1 år.

Min klient blev som den eneste af de 4 tiltalte løsladt efter dommen.

Se indslag fra TV2 Fyn. Klik her

Linda Christensen