Kategoriarkiv: Mikkel Cramer

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Frifundet for momssvindel

Retten i Kolding den 21. september 2017.

Anklagemyndigheden havde tiltalt forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient for alvorlig momssvindel for 1,6 million kr. Historien er, at advokat Cramers klient havde sammen med sin revisor fundet en momsfejl i regnskabet, og havde han havde selv rettet henvendelse til SKAT om fejlen, og betalt hele momsbeløbet med det samme.

Det blev SKAT åbenbart ikke glade for, for de anmeldte advokat Cramers klient til politiet for forsætlig momssvindel.

Efter at sagen havde ligget og syltet hos anklagemyndigheden i 4 år, så rejste man tiltale. Efter anklagemyndighedens og advokat Cramers procedure i retten, så tog det til gengæld kun domsmandsretten ca. 15 minutter at frifinde Advokat Cramers klient. Anklagemyndighedens påstand var at klienten skulle idømmes 1 års fængsel og have en bøde på 800.000 kr.

En pure frifindelse i en for SKAT og anklagemyndigheden pinlig sag, som aldrig nogensinde burde været nået til domstolene.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Forsvarsadvokat hos Stage: Vi elsker frifindelser!

Vi elsker frifindelser 1:

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient – en dørmand fra Fredericia – var blevet anmeldt for vold af en gæst på det diskotek, hvor Cramers klient arbejdede. Sagen havde ligget død hos politiet i 1½ år indtil en politibetjent formentlig fandt sagen bag en radiator. Cramers klient vidste ikke engang, at han var blevet anmeldt før dette tidspunkt!

Politiet havde efterforskningen ikke orket at afhøre andre end gæsten, dennes kæreste og hans søstre. Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klients kollegaer, og andre gæster der… havde overværet og været del af episoden på diskoteket var aldrig blevet afhørt. Forsvarsadvokat Mikkel Cramer og klienten fandt dog frem til et par centrale vidner, og heldigvis var der en videoovervågning, der viste, en aggressiv optræden fra den gruppe som gæsten befandt sig i. Anklageren ville have Cramers klient i fængsel og påstod, at han skulle frakendes retten til at være dørmand/vagt.

En enig byret i Kolding frifandt, da Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient blot havde passet sit arbejde ved at forsøge at pacificere gæsten, og da den skade som gæsten havde fået skyldtes et uheld, hvor dørmanden mistede balancen og faldt ned over gæsten

Vi elsker frifindelser 2:

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient var tiltalt i en sag om trafikvold, hvor forurettede var blevet slået og fået en skalle. Anklageren mente desuden at Cramers klient, forud for volden, havde kylet en parfumeflaske gennem bagruden på forurettedes bil mens de kørte ude på motorvejen!

Politiet fandt frem til forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient, da hans nummerplade var blevet noteret på gerningsstedet. Desuden havde forurettede med 100% sikkerhed udpeget Cramers klient som gerningsmanden.

Det viste sig imidlertid, at Cramers klient havde anmeldt nummerpladen for stjålen forud for episoden, og to vidner kunne bekræfte, at min klient slet ikke var kørende i den bil, som gerningsmanden havde.

Forurettedes sikre udpegning af klienten var sket hos politiet, der havde vist ham en fotomappe. Politiet havde imidlertid ikke overholdt retsplejelovens regler om fremvisning af fotomapper. Forurettede havde også udpeget Cramers klient i byretten, men forurettede valgte ikke at møde op i landsretten, da ankesagen blev behandlet.

Parfumeflasken som var blevet kylet igennem forurettedes bagrude var fundet og sikret af politiet til undersøgelse for fingeraftryk og DNA. Men politiet havde aldrig indhentet undersøgelsen.

Anklageren ville have forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient i fængsel og udvist af Danmark selv om min klient har familie, og har boet her i ca. 20 år.

Efter kort votering frifandt en enig landsret Cramers klient, da der i ankesagen ikke var ført bevis for at klienten var gerningsmanden.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Frifundet for flere indbrudstyverier – DNA bevis

Vestre Landsret i Sønderborg den 7. april 2016.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient blev frifundet for indbrudstyveri i både by- og landsret. Politiets bevis i denne sag bestod i al væsentlighed af DNA-materiale fundet på en sten, som var anvendt til at smadre en rude ind til en villa. DNA-beviset pegede dog kun med relativ lav styrke på forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient. Advokat Cramers klient var tidligere straffet for netop indbrudstyveri i det område mange gange før. DNA-bevis kan efter retspraksis ikke stå alene men skal støttes af andre beviser i sagen, hvilket der ikke var i denne sag. Forsvarsadvokat Cramer har ført mange sager, hvor DNA bevis har spillet en afgørende rolle, hvilket kom klienten til gode i denne sag.

 

 

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

To frifindelse i træk til forsvarsadvokat Cramer

Retten i Kolding den 22. marts 2016

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient var tiltalt for vold mod en kontrollør, hvor klienten havde været til en fest i Kolding.  Anklagemyndigheden kunne imidlertid ikke føre bevis for, at Cramers klient havde lavet volden forsætligt.  Retten i Kolding frifandt derfor forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient.

 

Retten i Kolding den 29. marts.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient var tiltalt for vold over for en taxachauffør. Taxachaufføren havde fået flere knytnæveslag i ansigtet, og havde blandt andet pådraget sig en tandskade.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient blev frifundet af en enig byret på grund af nødværge efter straffelovens § 13. Episoden foregik på den måde, at taxachaufføren havde trængt ind på advokat Cramers klients bopæl for at opkræve betaling, og han ville ikke forlade stedet på trods af opfordring hertil. Dette udviklede sig herefter til tumult mellem Cramers klient og taxachaufføren, og under denne tumult kom taxachaufføren til skade.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Forsvarsadvokat Cramers klient frifundet for bedrageri

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klienten var tiltalt for adskillige bedragerier. Klienten var tiltalt for bedrageri i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser til et Open Air arrangement. Her skulle klienten angiveligt blandt andet havde anvendt et CVR nummer, der ikke tilhørte ham. Forsvarsadvokat Mikkel Cramer gjorde i sin procedure gældende, at anvendelsen af CVR nummeret reelt ikke havde nogen betydning i sagen.  Endvidere havde klienten hele vejen i gennem forløbet havde haft til hensigt at opfylde alle kontrakter. Klienten havde derfor ikke haft til hensigt at bedrage nogen.

En enig domsmandsret i Esbjerg frifandt forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient i sagen der omhandlede bedrageri.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Frifindelse for falsk forklaring i fogedretten

Frifindelse for afgivelse af urigtig forklaring i fogedretten

Byretten havde idømt forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient 20 dages ubetinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 162, der handler om afgivelse af urigtige oplysninger i retten. Forsvarsadvokat Cramers klient havde under et fogedretsmøde, der varede ca. 5 minutter, undladt at oplyse om nogle anparter, som efter det oplyste ingen værdi havde.

Byretspræsidenten anmeldte forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient for forholdet. Advokat Mikkel Cramer fik en henvendelse fra klienten efter byretsdommen, og blev bedt om at føre sagen i landsretten.

En enig landsret frifandt forsvarsadvokat Cramers klient for forholdet, idet der ikke var ført bevis for at fogden havde vejledt på en sådan måde at klienten skulle have oplyst om de pågældende anparter.

Statskassen betalte alle sagsomkostninger i både by- og landsret.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Forsvarsadvokat Cramer fik klient frifundet for bedrageri

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient blev pure frifundet i retten i Sønderborg den 10. februar 2016!

Advokat Mikkel Cramers klient var tiltalt med påstand om fængselsstraf for bedrageri i forbindelse med hans og en kammerats køb af bl.a. en Iphone6 fra en telebutik.

Retten i Sønderborg fandt det ikke bevist, at Forsvarsadvokat Mikkel Carmers klient på tidspunktet for købet af mobiltelefonen havde haft til hensigt at foretage bedrageri.

Statskassen betaler sagens omkostninger.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer fik klient frifundet for vold

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient var tiltalt for vold efter straffelovens § 244 (den milde voldsbestemmelse) ved sammen med 3 andre personer at have overfaldet en ung mand med spark og slag.

Retten i Odense frifandt forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient fuldstændigt, da det ikke var bevist, at klienten havde deltaget aktivt i volden. Tværtimod var der vidneforklaringer der pegede på, at han havde forladt stedet, da den voldelige episode indtraf.

Forsvarsadvokat Mikkel Cramer

Bagmandspolitiet dropper sag om bedrageri for millioner

Forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient var sigtet af bagmandspolitiet for omfattende bedragerier med offentlige midler for et stort to-cifret millionbeløb. Advokat Cramer fulgte efterforskningen fra start af, og satte sig overordentlig grundigt ind i sagen. Med forsvarsadvokatens arbejde, og ikke mindst meget tætte samarbejde med klienten, blev sagen godt belyst og meget vigtige dokumenter fremlagt, der støttede klientens forklaring.

Efter knap 1 års efterforskning blev sagen lukket af bagmandspolitiet, og alle sagsomkostninger til advokat blev dækket af statskassen.