Kategoriarkiv: Morten W. Kamp

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Flere gode resultater af Advokat Kamp

13/9 – Retten i Kolding – frifindelse for vold

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for vold ved at have slået en anden person ved en boligblok i Kolding i forbindelse med et skænderi. Retten var enig med Advokat Kamp i, at han ikke var skyldig, men at sagen kunne klares med en bøde efter ordensbekendtgørelsen. Herefter kunne en meget tilfreds klient kunne forlade retten, uden der kom en plet på straffeattesten.

12/9 – Retten i Kolding – frifindelse for røveri i privat hjem og flere designindbrud.

Forsvarsadvokat Morten Kamos klient var tiltalt for røveri ved i forbindelse med et indbrud at have skubbe til beboeren af et hus. Og dermed mente politiet og anklagemyndigheden at et tyveri nu var blevet til et røveri. Retten var enige i advokat Kamps betragtninger om, klienten skulle frifindes uagtet at han ikke udtalte sig under sagen. Desuden blev han frifundet for mange andre forhold. Klienten blev dømt i enkelte andre forhold – hovedsageligt efter egen erkendelse. Idet han havde siddet varetægtsfængslet længere end dommen kunne bære, er der nu grundlag for at søge om erstatning

5/4 2017 – Vestre Landsret – sag om digital sexkrænkelse – frifindelse for udbredelse af børneporno.

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient, der var under 18 år, havde lagt et billede af sin jævnaldrende mindreårige veninde i afklædt tilstand ud på de sociale medier, efter de havde haft et mindre skænderi. Anklagemyndigheden var af den opfattelse, at der var tale om udbredelse af børneporno. Landsretten var –  i modsætning til byretten – enig med advokat Kamp i, at der ikke var tale om udbredelse af børneporno. Klienten hun slap derfor for at få en sådan plet på straffeattesten.

Hun fik herefter en alene en mindre straf for blufærdighedskrænkelse og uberettiget viderebringelse af personlige billeder.

 

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for vold i gentagelsestilfælde

Retten i Sønderborg – 3. august 2017

Frifindelse for vold i gentagelsestilfælde

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for at have begået vold på et værtshus.

Retten var enig med advokat Kamp i, at klienten skulle frifindes for overtrædelse vold, da vidneforklaringerne og sagens materiale pegede i flere forskellige retninger.

Sagen kunne derfor klares med en bøde for værtshusuorden, hvilket var advokat Kamps oplæg til at starte med, ligesom Kamps klient ikke skulle sagens omkostninger.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for ubetinget frakendelse af kørekortet.

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for 2 færdselsforseelser, der hver i sær ville give et “klip” i kørekortet. Anklageren i sagen mente, at klienten derudover havde to “klip” i kørekortet fra en tidligere dom. Samlet set mente anklageren, at dette skulle medføre en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient blev frifundet for den ene “klipforseelse”, ligesom retten var enig med advokat Kamp i, at de gamle “klipforseelser” fra en tidligere dom ikke kunne anvendes i denne sag, hvorfor klienten beholdt sit kørekort.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Betinget frakendelse af kørekort med promille på 1,84

Den 240217 – retten i Odense:

 

Frifindelse for vidnetrusler – retten i Odense.

Min klient var tiltalt for at have truet et vidne efter en civil retssag. Der var under sagen uenighed mellem parterne og nogle vidner om, hvad der præcist blev sagt efter sagen og hvad baggrunden for ordvekslingen var.

 

Anklageren mente at der var ført bevis for vidnetrusler og påstod 60 dages fængsel. Alle rettens medlemmer var enige med mig i, at der var en sådan usikkerhed om ordlyden af forløbet at der skete frifindelse.

 

Frifindelse for ubetinget frakendelse og alene betinget frakendelse for kørsel med en alkoholpromille på 1,84 – Retten i Odense den 18. januar 2017

 

Min klient blev fundet skyldig i at føre motordrevet køretøj med en alkoholpromille på 1,84. Anklageren nedlagde påstand om, at klienten skulle frakendelse retten til at føre motordrevet køretøj i 3 år, sådan som det er fast praksis, hvis promille er over 1,20.

 

Dommeren var enig med mig i, at der var specielle omstændigheder, således at sagen kunne afgøres med en betinget frakendelse. Klienten kunne derfor beholde kørekortet, hvilket havde stor betydning for hans læreplads.

 

Jeg anførte under sagen blandet andet, at der var tale om er specielt køretøj i form af et arbejdsredskab, der kun kunne køre ganske langsomt og at turen havde være ganske kort.

Dommeren var enig heri.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

3 frifindelser for forsvarsadvokat Morten W. Kamp

8/11-16: Frifindelse for trusler efter straffelovens § 119 og § 266 – retten i Esbjerg

Min klient var tiltalt for alvorlige trusler mod en kommunal sagsbehandler. Dommerne var enige med mig i, at udtalelsen ikke med sikkerhed kunne betragtes som en trussel om at udøve vold, men derimod alene som en fornærmelig udtalelse. Han blev herefter frifundet.

 

Den 18/11-16 – frifindelse for at have overfaldet en anden person på bopælen

Min klient var tiltalt for sammen med nogle andre at have opsøgt en person på bopælen og udøvet vold, men dommeren fulgte mine bemærkninger om, at der var opstået slagsmål mellem parterne og at dette ikke skulle medføre en straf for min klient, som derfor ikke fik hverken bøde eller kom i fængsel for episoden.

 

Den 8/12-16 – frifindelse for vold mod politimand efter straffelovens § 119, stk.1 – retten i Esbjerg

Min klient var tiltalt for vold ved at have sparket en politibetjent. Han nægtede sig skyldig. Retten var enige med mg i, at forholdet ikke kunne være foregået som beskrevet af betjenten, hvorfor klienten blev frifundet.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Forsvarsadvokat Kamps klient frifundet for hjemmerøveri

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient frifundet for hjemmerøveri i Odense.

Advokat Kamps klient var tiltalt for at have stået bag et hjemmerøveri, og have været til stede i lejligheden hos en beboer, der blev udsat for et hjemmerøveri. Anklageren fra Fyns politi krævede 1 år og 6 måneders fængsel til advokat Kamps klient.

Retten i Odense var dog enige med forsvarsadvokat Morten W. Kamp i, at klienten ikke stod bag røveriet eller havde planlagt det, ligesom han ikke havde deltaget i røveriet. Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient blev derfor pure frifundet for forholdet.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

2 frifindelser til Morten Kamp

Retten i Odense den 060916

Morten Kamps klient frifundet overtrædelse af straffelovens § 191 – narkotika i form af Fantasy til videresalg.

Klienten havde købt en liter graffitifjerner af mærket GPL til at rense en glasplade med.

Stoffet kunne desuden have en euforiserende virkning, hvis man drak det. Politiet beskrev det som Fantasy.

Anklageren i sagen begærede klienten idømt 6 måneder i fængsel. Dommerne var enige med forsvarsadvokat Morten Kamp i, at intet tydede på, at han ville drikke eller sælge stoffet som euforiserende stof, ligesom det var meget vanskeligt at se, at det var strafbart at købe stoffet.

Retten frifandt derfor forsvarsadvokat Morten Kamps klient.

 

 

Retten i Kolding den 210916

Morten Kamps klient blev frifundet for dødstrusler

Forsvarsadvokatens klient var tiltalt for at have fremsat dødstrusler eller lignende mod en person i Vejle. Efter bevisførelsen mente anklageren, at der var ført et til domfældelse fornødent bevis, og begærede klienten idømt fængselsstraf.

Der var uenighed mellem parterne om, hvad der var sagt. Retten var derfor enig med forsvaret i, at klienten skulle frifindes for forholdet,

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for grov vold

Retten i Horsens den 30. august 2016.

Forsvarsadvokat Morten W. Kamps klient var tiltalt for, sammen med 3 andre, at have udøvet grov vold mod en person i en lejlighed i Horsens. Anklageren i sagen påstod Kamps klient idømt 6 måneders fængsel. Dommerne var dog enige med forsvarsadvokat Kamp i, at de forklaringer, der var afgivet til sagen ikke understøttede anklagerens antagelser. Klienten blev pure frifundet.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for falskmønteri

Retten i Odense den 090816 – frifindelse for falskmøntneri

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for at have betalt med en falsk 500 kr. seddel på et spisested. Klienten forklarede i retten, at han ikke vidste at 500 kr. sedlen var falsk. Da klienten betalte med 500 kr. sedlen på spisestedet, var der to ansatte, der havde inspiceret sedlen, og havde ligeledes været i tvivl om sedlens ægthed. Anklageren i sagen påstod Kamps klient idømt fængsel i 30 dage. Retten var dog enig med advokat Kamp i, at der skulle ske frifindelse, da klienten ikke havde haft forsæt til falskmønteri.

Forsvarsadvokat Morten Kamp

3 frifindelser til forsvarsadvokat Kamp

30. juni 2016

Frifindelse ved retten i Esbjerg for at have skudt med et haglgevær mod unge mennesker. Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var sigtet og tiltalt for at have skudt med et haglgevær på nogle unge mennesker, der holdt fest. De unge mennesker blev ramt på tøjet af hagl fra et haglgevær. Forsvarsadvokat Morten Kamps klient nægtede at have skudt med haglgeværet mod de unge mennesker, der holdt fest. Dommerne ved retten i Esbjerg var enig med Kamp i, at det var der ikke bevis for at klienten var skyldig.

6. juli 2016

2 klienter frifundet ved retten i Sønderborg for indbrud. Forsvarsadvokat Morten Kamps klienter havde skaffet sig adgang til forladt institution. Politiet og anklagemyndigheden mente, at Kamps klienter var brudt ind i institutionen for at stjæle. Advokat Kamp gjorde gældende på vegne af klienterne, at det ikke var for at stjæle at det var brudt ind i institutionen. Advokat Kamp gjorde ligeledes gældende, at de ikke kunne dømmes for ulovlig indtrængen, da formalia herfor ikke var opfyldt. Dommerne var – i modsætning til anklageren – enige med advokat Kamp og klienterne blev derfor frifundet.

6. juli 2016

Frifindelse ved retten i Sønderborg. Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for at have givet urigtige oplysninger til politiet ved at underskrive en erklæring om, at han havde ført en bil, der havde kørt for stærkt, selv om det ikke var sandt. Forsvarsadvokat Kamps klient blev frifundet, da det ikke var sket med vilje, idet han troede han havde kørt bilen på dette tidspunkt. Klienten havde forvekslet tidspunkterne, da han havde kørt bilen tidligere på dagen.