Kategoriarkiv: Søren Beckermann

Forsvarsadvokat Søren Beckermann

Frifundet for vold på en restaurant

Retten i Aalborg frifandt den 2. maj 2016 forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient for vold begået på en restauration. Beckermanns klient var sammen med sin broder tiltalt for at have slået og sparket en mand flere gange, så blandt andet mandens næse brækkede.

Politiet havde sigtet forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient særligt på baggrund af en overvågningsvideo, som efter politiets opfattelse viste, at advokat Beckermanns klient var med til overfaldet.

Retten frifandt forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient, da ingen af vidnerne kunne udpege  klienten, og da overvågningsvideoen heller ikke var et tilstrækkeligt bevis for at forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient havde noget med overfaldet at gøre.

Statskassen betaler alle sagens omkostninger.

Sørem Beckermann

Frifundet for groft momssvig

Forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient, som var direktør og medejer af en virksomhed, blev sammen med to andre medejere af virksomheden frifundet for groft momssvig for over 3 millioner kroner.

Retten i Sønderborg fandt ikke at anklagemyndigheden havde bevist at virksomheden forsætligt havde angivet for lidt moms selvom der var en forskel på 3,3 millioner kr. på hvad virksomheden havde bogført og hvad virksomheden havde angivet til SKAT. Dette var sket i en periode på 4 år.

Med frifindelsen slap forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient derfor for 1 1/2 års fængsel, en bøde på 3,3 millioner kr. og et erstatningskrav på yderligere 3,3 millioner kr., ligesom statskassen selvfølgelig betaler sagens omkostninger.

Forsvarsadvokat Søren Beckermann

Frifundet for hjemmerøveri ved Retten i Aalborg

Forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient var tiltalt for, sammen med 3 andre gerningsmænd, at have indfundet sig i en lejlighed, og overfaldet lejlighedens indehaver ved at slå ham adskillige gange, sparket ham flere gange og frarøvet ham en computer samt 6.000 kr.

Der var enighed om, lejlighedens indehaver havde været udsat for vold, og at én af de 4 gerningsmænd havde taget computeren, samt nogle kontanter med fra lejligheden.

Forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient var ankommet til lejligheden sammen med de tre andre, og han havde befundet sig i lejligheden under hele forløbet. Han havde herefter forladt lejligheden sammen med de tre øvrige.

Retten Aalborg fandt det dog ikke bevist, at forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient var skyldig i medvirken til røveri, idet det ikke var bevist, at Beckermanns klient hverken havde taget noget med fra lejligheden, deltaget i volden eller på anden måde medvirket til røveri.

To af de andre tiltalte blev dømt for vold og tyveri, men det blev forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient også frifundet for.

Da advokat Beckermanns klient  jo var blevet frifundet for alle anklager, skulle statskassen betale sagens omkostninger.

Forsvarsadvokat Søren Beckermann

Frifundet for flere professionelle indbrud

Retten i Aalborg den 22. marts 2016

Forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient blev den 23. marts 2016 ved retten i Aalborg frifundet for en stribe professionelle indbrud, hvor der var stjålet for samlet langt over en million kroner.

Retten Aalborg var enig med forsvarsadvokat Søren Beckermann i, at der ikke var ført bevis for Beckermanns klient var med til at begå indbruddene. Forsvarsadvokat Beckermanns klient blev derfor kun dømt for 6 forhold, som han havde i øvrigt havde tilstået. Klienten slap derfor med fængsel i 1 år og 3 måneder. En markant lavere straf end de 3 1/2 år som anklageren mente Beckermanns klient skulle straffes med.

Klienten modtog med det samme dommen.

 

Forsvarsadvokat Søren Beckermann

Forsvarsadvokat Beckermann fik klient frifundet i narkosag

Vestre Landsret frifandt den 21. januar 2016 forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient, en ung kvinde, som var tiltalt for sammen med sin kæreste at have været i besiddelse af ca. 600 gram hash, og en mindre portion kokain, alt sammen delvis med henblik på videresalg. (straffen for videresalg er væsentlig større end for besiddelse)

Dommen var en ændring af Retten i Aalborgs dom, hvor de begge blev dømt. Kvinden var i byretten repræsenteret af en anden forsvarer.

Retten i Aalborg havde lagt vægt på, at stofferne var fundet på deres fælles bopæl og at kvinden havde optrådt “mistænkeligt” under ransagningen.

Vestre Landsret var enig med forsvarsadvokat Søren Beckermann i, at der ikke var ført bevis for at kvinden havde besiddet stofferne sammen med kæresten, at der heller ikke var bevis for at hun havde deltaget i salg af narkotika, ligesom hendes adfærd under ransagningen ikke havde betydning for om hun var skyldig.

Kvinden blev derfor frifundet!

 

Sørem Beckermann

Frifundet for spirituskørsel – Stage Advokatfirma

Forsvarsadvokat Søren Beckermann fik den 30. november 2015 frifundet en klient for spirituskørsel ved Retten i Hjørring.

Klienten blev tidligere på året anholdt, mens han med en høj alkoholpromille i blodet sad og sov på førersædet i sin bil med motoren i tomgang. Politiet beslaglagde samtidig bilen og ønskede den konfiskeret.

Forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient blev frifundet, da retten ikke fandt det bevist, at han havde forsøgt at køre i spirituspåvirket tilstand. Klienten forlod derfor retten som en fri mand, kunne beholde sit kørekort og få sin bil tilbage.

Der er nu rejst krav om erstatning for uberettiget anholdelse og beslaglæggelse af hans bil.

Forsvarsadvokat Søren Beckermann

Frifundet for udvisning trods to betingede udvisninger

Vestre Landsret frifandt den 10. november 2015 forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient for udvisning. Klienten var nu for 3. gang inden for 2 år dømt for røveri, og havde begge gange fået betingede udvisninger.

Retten i Viborg udviste den 21-årige mand med indrejseforbud i 12 år, og lagde blandt andet vægt på, at han 2 gange tidligere var betinget udvist.

Vestre Landsret ændrede afgørelsen, så forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient blev betinget udvist for 3. gang, da landsretten var enig med forsvarsadvokat Beckermann i, at en udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, da klienten havde en begrænset tilknytning til hjemlandet og en stærkere tilknytning til Danmark. Det betød, at klienten ikke skal udvises af Danmark hvis ikke han indenfor en prøvetid på 2 år laver ny kriminalitet som kan føre til udvisning.

Sørem Beckermann

Frifindelse for vold

Retten i Holstebro frifandt den 4. november 2015 forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient for vold.

Klienten var tiltalt for vold efter straffelovens § 244 ved at have givet en person flere knytnæveslag i hovedet og i nakken. Personen, der skulle være blevet slået, var blevet overfaldet af flere personer og havde flere skader

Forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient erkendte at have skubbet til den forurettede men nægtede at have slået ham.

Politiet havde sikret en overvågningsvideo fra stedet, og havde i sagen skrevet, at vidoen vist, at Beckermanns klient slog den forurettede.

Retten var enig med forsvarsadvokat Beckermann i, at videoen ikke var nok bevis for at hans klient havde slået den forurettede, og da ingen af vidnerne kunne udpege Beckermanns klient som gerningsmand, forlod han retten som en fri mand.

 

Sørem Beckermann

Frifundet i Vestre Landsret

I april måned fik forsvarsadvokat Søren Beckermann frifundet sin klient for besiddelse af ca. 250 liter (et opløsningsmiddel som kan omdannes til GHB, som også kaldes Fantasy), samt en mindre mængde Fantasy.

Anklagemyndigheden var ikke tilfreds med frifindelsen, og ankede sagen til Vestre Landsret.

Da sagen blev behandlet i Vestre Landsret fik forsvarsadvokat Søren Beckermann igen frifundet sin klient.

Der er nu søgt om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse.

 

Advokat Søren Beckermann

Frifundet for vold på grund af nødværge

Vestre Landsret frifandt den 24. august 2015 forsvarsadvokat Søren Beckermanns klient for vold, idet landsretten fandt, at der var tale om excess i nødværge efter straffelovens § 13, stk. 2. Beckermanns klient, som havde en forsvarer fra et andet firma i byretten, blev i byretten idømt 40 dages betinget fængsel med vilkår om 60 timers samfundstjeneste for at have givet en anden mand knytnæveslag i hovedet.

Han skiftede herefter til forsvarsadvokat Søren Beckermann, som skulle føre sagen i landsretten. Landsretten var enig med Beckermann i, at der kun var tale om én lussing, og at den blev givet, fordi klienten ville forsvare sig selv.

Beckermanns klient slap derfor for alle omkostninger og slap også for et meget stort erstatningskrav på over 100.000 kr.