Spørgsmål

For de fleste mennesker er det heldigvis sjældent, at de kommer i konflikt med loven. Men når det sker så er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt kontakter en forsvarsadvokat.

Når man er sigtet eller varetægtsfængslet, eller er i familie med én der er blevet sigtet eller varetægtsfængslet, så vil der altid være en masse spørgsmål, som man ikke umiddelbart kender svarene på.

Her kan du finde svarene på nogle af de spørgsmål vi er blevet stillet i Stage Advokatfirma, som du kan læse svarene på nedenfor.

  • Hvad er min ret og hvad er min pligt?
  • Kan jeg selv vælge min forsvarsadvokat?
  • Kan jeg vælge en forsvarsadvokat fra Stage Advokatfirma uanset, hvor jeg bor i landet?
  • Hvornår skal jeg have en forsvarsadvokat?
  • Hvad koster det? Og hvem skal betale?
  • Kan jeg få erstatning for ulovlig anholdelse?
  • Er Stage Advokatfirma specialiseret i straffesager?

 

Hvad er min ret og hvad et min pligt?

Pligter

Hvis politiet retter henvendelse til dig, så har du altid pligt til at oplyse:

 • Dit navn
 • Din fødselsdag og
 • Din bopæl

Du har ikke pligt til at oplyse andet til politiet.

Rettigheder

Sigtet

Hvis politiet sigter dig for en lovovertrædelse, så har du ikke pligt til at udtale dig til politiet. Du har som sigtet ret til at få beskikket en advokat, med mindre der er tale om en mindre forseelse.

Anholdt

Hvis du bliver anholdt af politiet, så skal de oplyse dig om grunden til anholdelsen, og tidspunktet for anholdelsen. En anholdelse skal være så kort som mulig, og du må ikke være anholdt ud over 24 timer.

Når du er anholdt har du ret til at kontakte en forsvarsadvokat, og ret til at dine pårørende bliver informeret om du er hos politiet. Hvis du er anholdt i længere tid, så har du også ret til at få mad og drikke.

 

Kan jeg selv vælge min forsvarsadvokat?

Du kan frit at vælge din forsvarsadvokat blandt advokater i hele landet. Vælger du ikke selv en forsvarsadvokat, sørger Retten for, at du får tildelt en. Der er dog visse mindre sager, hvor man ikke har ret til en forsvarsadvokat. Selv om retten har tildel dig en forsvarsadvokat, så har du normalt altid ret til at skifte forsvarsadvokat.

Du kan altid kontakte Stage Advokatfirma for en drøftelse, om du ønsker at skifte forsvarsadvokat til en advokat fra Stage Advokatfirma. Så vil vi vejlede dig om, hvad der er bedst for netop dig.

Hvis du ikke selv har mulighed for at kontakte den ønskede forsvarsadvokat, for eksempel fordi du er varetægtsfængslet, kan du gøre følgende:

 • Bede personalet i arresten om at kontakte den nye forsvarsadvokat.
 • Bede personalet i arresten om at sende en fax til retten om, at du vil skifte advokat.
 • Skriv en kort fuldmagt til din familie, hvorefter de kan kontakte advokaten på dine vegne. F.eks: ”Jeg ønsker en forsvarsadvokat fra Stage Advokatfirma som min forsvarer”, og så din underskrift.
 • Bede politiet hjælpe dig med at skifte forsvarer (hvilket dog ofte er en langsommelig proces).

Din nye forsvarsadvokat klarer herefter alt i forhold til retten, politiet og den tidligere forsvarer. Der vil typisk gå nogle dage inden et forsvarskifte falder på plads, og den nye forsvarer kontakter dig.

 

Kan jeg vælge en forsvarsadvokat fra Stage Advokatfirma uanset, hvor jeg bor i landet?

Stage Advokatfirma er et landsdækkende advokatfirma, og vi fører straffesager over hele landet, så det har ingen betydning, hvor i landet du bor.

Der kan let arrangeres et møde med din forsvarsadvokat, da vi har mødelokaler i Fredericia, Ålborg, Odense og København. Vi kan også arrangere et møde et helt andet sted, hvis det passer bedre for dig.

Vil det så betyde en ekstraudgift for dig som klient?

Det er ikke forbundet med ekstraudgift selvom du vælger en forsvarsadvokat fra Stage Advokatfirma. Salæret fastsættes som af dommeren efter faste takster. Hvis du bliver frifundet, så bliver salæret betalt af det offentlige. Du skal kun betale, hvis du bliver dømt.

Du kan læse mere om salærfastsættelse her.

 

Hvornår skal jeg have en forsvarsadvokat?

Det er vigtigt, at du kontakter en forsvarsadvokat så snart du bliver sigtet, eller så snart du får at vide, at du skal sigtes. Din forsvarsadvokat vil så rådgive dig, og sammen kan vi gennemgå det materiale som politiet har fremskaffet.

Det er vigtigt, at du kontakter en forsvarsadvokat så tidligt som muligt i sagsforløbet, så sagen kan blive grebet rigtig an fra start af.

I Stage Advokatfirma rådgiver vi altid vores klienter at tale med en forsvarsadvokat inden de udtaler sig til politiet.

Hvad koster det at have en forsvarsadvokat ?

Salæret til forsvarsadvokaten fastsættes af dommeren efter faste takster, som er de samme, uanset om du selv har valgt din forsvarsadvokat, eller du benytter den advokat, som retten har tildelt dig. Hos Stage Advokatfirma er forsvarsadvokaternes timetakst således den samme som andre advokaters.

Vinder vi sagen, betaler statskassen salæret til forsvarsadvokaten.

Hvis du taber sagen, vil dommeren pålægge dig at betale sagens omkostninger, herunder udgiften til forsvarsadvokaten. Statskassen lægger imidlertid altid ud for forsvarsadvokatens salær, så du kommer ikke til at skylde forsvarsadvokaten penge, men du vil senere få en opkrævning fra politiet. Det vil normalt være muligt at aftale en afdragsordning.

Du kan læse mere om forsvarsadvokatens salær her.

 

Erstatning

Stage Advokatfirma vil hjælpe dig med at søge erstatning, hvis:

 • Du har været ulovlig anholdt
 • Du har været uberettiget varetægtsfængslet

Erstatning for ulovlig anholdelse

Hvis du har været anholdt af politiet, og den sag du har været anholdt til viser sig ikke at holde, så kan du søge om erstatning for uberettiget anholdelse. Det er dog en betingelse, at anholdelsen har varet mere end 10 minutter. Det er derfor vigtigt at du kan dokumentere, hvor længe du har været anholdt.

Erstatning for uberettiget varetægtsfængsling

Hvis du har været varetægtsfængslet i en sag, og senere bliver frifundet, kan du søge om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling. Det gælder også, hvis politiet finder ud af, at sagen ikke holder og du bliver løsladt, og politiet frafalder sigtelsen.

Erstatningskravet skal indgives inden to måneder efter, at politiet har opgivet sagen, eller efter den endelige dom.

Stage Advokatfirma har stor erfaring med erstatningssager, hvor der har været tale om uberettiget anholdelse eller uberettiget varetægtsfængsling.

Her kan du se taksterne for uberettiget anholdelse og uberettiget varetægtsfængsling.

 

Er Stage Advokatfirma specialiseret i straffesager?

Stage Advokatfirma er specialiseret i straffesager, og fører sager i hele Danmark, og vi har kontor i Fredericia og Ålborg. I Stage Advokatfirma er der 5 forsvarsadvokater, der ikke beskæftiger sig med andet end straffesager.

Så skulle du blive sigtet for et strafbart forhold, så kan du altid gratis kontakte Stage Advokatfirma, for at få en drøftelse af sagen.