Forsvarsadvokat Morten Kamp

Frifindelse for vold i gentagelsestilfælde

Retten i Sønderborg – 3. august 2017

Frifindelse for vold i gentagelsestilfælde

Forsvarsadvokat Morten Kamps klient var tiltalt for at have begået vold på et værtshus.

Retten var enig med advokat Kamp i, at klienten skulle frifindes for overtrædelse vold, da vidneforklaringerne og sagens materiale pegede i flere forskellige retninger.

Sagen kunne derfor klares med en bøde for værtshusuorden, hvilket var advokat Kamps oplæg til at starte med, ligesom Kamps klient ikke skulle sagens omkostninger.