Frifundet for momssvindel

Retten i Kolding den 21. september 2017.

Anklagemyndigheden havde tiltalt forsvarsadvokat Mikkel Cramers klient for alvorlig momssvindel for 1,6 million kr. Historien er, at advokat Cramers klient havde sammen med sin revisor fundet en momsfejl i regnskabet, og havde han havde selv rettet henvendelse til SKAT om fejlen, og betalt hele momsbeløbet med det samme.

Det blev SKAT åbenbart ikke glade for, for de anmeldte advokat Cramers klient til politiet for forsætlig momssvindel.

Efter at sagen havde ligget og syltet hos anklagemyndigheden i 4 år, så rejste man tiltale. Efter anklagemyndighedens og advokat Cramers procedure i retten, så tog det til gengæld kun domsmandsretten ca. 15 minutter at frifinde Advokat Cramers klient. Anklagemyndighedens påstand var at klienten skulle idømmes 1 års fængsel og have en bøde på 800.000 kr.

En pure frifindelse i en for SKAT og anklagemyndigheden pinlig sag, som aldrig nogensinde burde været nået til domstolene.