Forsvarsadvokat Morten Wosylus - Stage Advokatfirma

Frifundet for vold i gentagelsestilfælde

Forsvarsadvokat Morten Wosylus fik i Vestre Landsret i Århus sin klient, der var blevet dømt i byretten, frifundet for vold i gentagelsestilfælde. Retten var enig med forsvarsadvokat Morten Wosylus i, at der ikke føres det fornødne bevis til at klienten kunne dømmes. Der var i vidt omfang tale om påstand mod påstand.