Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk

Juridiske og praktiske oplysninger

Stage Advokatfirma, cvr.nr. 34665451, er et personligt ejet firma med advokat Mette Grith Stage som eneejer.  Advokaterne i Stage Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Stage Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Stage Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i HDI-Danmark efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne i Stage Advokatfirma er underlagt retsplejelovens § 126 om god advokatskik samt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, herunder advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af hvervet som advokat, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside. Klager over advokaters adfærd og salærberegning behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside.

Stå stærkt.
Kontakt os.

7512 2000 eller
mail@stage.dk