Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk

Juridiske og praktiske oplysninger

Stage Advokatfirma, cvr.nr. 34665451, er et personligt ejet firma med advokat Mette Grith Stage som eneejer.  Advokaterne i Stage Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Stage Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Stage Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i CNA Insurance Denmark efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne i Stage Advokatfirma er underlagt retsplejelovens § 126 om god advokatskik samt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, herunder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af hvervet som advokat, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.  Klager over advokaters adfærd og salærberegning behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, og klage kan indgives via nævnets hjemmeside, hvor nærmere vejledning fremgår.

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk