Profil

Stage Advokatfirma har 9 forsvarsadvokater

Stage Advokatfirma er et højt specialiseret advokatfirma, der udelukkende beskæftiger sig med straffesager og sager som udspringer heraf. Det gælder blandt andet tvangsfjernelser af børn. Hvis du har brug for en forsvarsadvokat, der har stor erfaring og som brænder for sit arbejde, så skal du vælge en advokat fra Stage Advokatfirma som din forsvarsadvokat.

I Stage Advokatfirma har flere af forsvarsadvokaterne tidligere arbejdet som anklagere, og det er en meget stor fordel, når strategien for et effektivt og offensivt forsvar skal tilrettelægges. Advokaterne kender nemlig politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder og tankegang, og derfor er der ikke noget, som kommer bag på dem. Dette øger chancerne for et godt resultat i retten. Læs mere om forsvarets tilrettelæggelse her.

Store kompetencer inden for strafferet

Hos Stage Advokatfirma arbejder forsvarsadvokaterne tæt sammen og nyder godt af hinandens viden og erfaring. De bistår hinanden i sagerne, og ofte vil du blive serviceret af flere af firmaets advokater. Derudover har Stage Advokatfirma en række dygtige medarbejdere at trække på, som alle har særlig kompetence inden for strafferet.

Din sag er i fokus hos Stage Advokatfirma, og forsvarsadvokaterne sætter gerne egne undersøgelser i gang, hvis de ikke er tilfredse med det materiale, som politiet har tilvejebragt. Advokaterne vil nemlig være helt sikre på, at alle sider af din sag bliver belyst – det kan betyde forskellen på en domfældelse og en frifindelse.

Stage Advokatfirma har møderet for Landsret og Højesteret

Med møderet for henholdsvis Lands- og Højesteret kan advokaterne fra Stage Advokatfirma repræsentere dig i alle retsinstanser, ligesom de tager sager over hele landet.

Udover varetagelsen af dit forsvar kan Stage Advokatfirma også hjælpe dig og din familie med nogle af de øvrige problemer, der ofte opstår, når man bliver sigtet i en straffesag. Læs mere om vore ydelser her.

Du er altid velkommen til at kontakte Stage Advokatfirma for en gratis, fortrolig og helt uforpligtende drøftelse af din sag. Du kan kontakte advokatfirmaet her.

Oplysninger om ejerforhold, forsikring mv.

Stage Advokatfirma, cvr.nr. 34665451, er et personligt ejet firma med advokat Mette Grith Stage som eneejer. Advokaterne i Stage Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Stage Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Stage Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i HDI-Gerling efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne i Stage Advokatfirma er underlagt retsplejelovens § 126 om god advokatskik samt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, herunder advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af hvervet som advokat, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside. Klager over advokaters adfærd og salærberegning behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside