Advokat Morten W. Kamp

Morten W. Kamp er advokat med mange års erfaring med straffesager. Han brænder for at sikre sine klienter det bedst mulige resultat gennem et stærkt forsvar, og glemmer aldrig mennesket bag sagen. Du kan derfor være sikker på, at Morten W. Kamp gennem tæt personlig kontakt fører dig trygt gennem hele sagsforløbet fra sagens opstart til en eventuel afslutning i retten. Han arbejder altid fokuseret og seriøst med din sag – uanset dennes art og omfang.

Gennem flere år har Morten W. Kamp arbejdet hos statsadvokaten og politiet, hvor han forlod en stilling som senioranklager i afdelingen for personfarlig kriminalitet til fordel for en karriere som forsvarsadvokat. Hans erfaring fra sin tid hos anklagemyndigheden giver ham en stor fordel som forsvarsadvokat, idet han har indgående kendskab til politiets og anklagernes arbejdsmetoder og strategier. Han har erfaring med alle typer straffesager, herunder også mere specielle sager som menneskesmugling og brandstiftelse.

Morten W. Kamp er særdeles trænet i at gennemskue sagens svage punkter, og han finder enhver svaghed eller fodfejl fra politiets og anklagemyndighedens side – både under efterforskningen og under selve retssagen. Herved øges chancen for at vinde sagen, og han kæmper altid til det sidste for en frifindelse.

Advokat Morten W. Kamp (H) * Mobil: +45 2274 5400 * Mail: mk@stage.dk