Ikke udvist for 5 røverier

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage var forsvarer i sag, hvor en klienten havde tilstået 5 røverier, herunder 1 hjemmerøveri. Han blev straffet med fængsel i 4 år, ligesom byrettens udviste ham af Danmark for bestandigt. I landsretten blev han frifundet for udvisning, og landsretten fandt end ikke grundlag for en betinget udvisning.