I straffesager, som involverer børn og unge under 18 – hvad enten det er som mistænkt/sigter eller som offer – følger ofte en sag om tvangsfjernelse af barnet, men også i en række andre situationer sker det, at kommunen vil tvangsfjerne dit barn. I sådanne sager er der mulighed for at få gratis advokatbistand til både barnet og forældrene.

En tvangsfjernelse er en meget alvorlig sag, som kan vende op og ned på både barnets og forældrenes liv, og derfor bør familien hurtigst muligt søges råd og vejledning hos en advokat, som er kompetent indenfor netop dette felt. Det er vi hos Stage Advokatfirma.

Tvangsfjernelse – kontakt Stage Advokatfirma

Stage Advokatfirmas afdeling for “børnesager” har stor erfaring med at håndtere tvangsfjernelsessager – både som advokat for barnet og som advokat for forældrene – og advokaterne har forståelse for den sårbare situation hele familien typisk befinder sig i.

Stage Advokatfirma anbefaler, at der hurtigst muligt tages kontakt til en af vores eksperter for en gratis, fortrolig og uforpligtende snak om sagen, og så vil vi rådgive om, hvorledes situationen mest hensigtsmæssigt gribes an.

Advokatens arbejde med en tvangsfjernelsessag vil bestå i gennemgang af sagsakterne, korrespondance med myndighederne, møde med barn og/eller forældre om sagen og ikke mindst deltagelse i møde i Børn-/Ungeudvalget og Ankestyrelsen samt under en evt. retssag.