Udvisning

Hvis du bliver tiltalt i en straffesag, og du ikke er dansk statsborger, vil anklagemyndigheden ofte nedlægge påstand om, at du skal udvises af Danmark, når du er færdig med at afsone dommen.

Det siger sig selv, at det typisk vil være katastrofalt for både dig og din familie, hvis du bliver udvist. Det er derfor helt afgørende, at din forsvarsadvokat har styr på de komplicerede regler i udlændingeloven om, hvornår der kan ske udvisning, og at forsvareren kender den omfattende retspraksis på området.

Stage Advokatfirma har stor erfaring med udvisningssager, og holder sig hele tiden opdaterede på den nyeste lovgivning og retspraksis på området.

I flere tilfælde, hvor klienten er blevet udvist i byretten, og herefter har skiftet til Stage Advokatfirma, er sagen blevet vundet i landsretten. Advokaten fra Stage Advokatfirma har således enten fået klienten helt frifundet for udvisning eller fået udvisningen ændret til en betinget udvisning. Se hvordan du skifter advokat her.