Tvangsfjernelser

I straffesager, som involverer børn – hvad enten det er som gerningsmænd eller ofre – følger ofte en sag om tvangsfjernelse af barnet. I sådanne sager er der mulighed for at få gratis advokatbistand til både barnet og forældrene, og det bør man benytte sig af.

En tvangsfjernelse er en alvorlig sag, som kan vende op og ned på både barnets og forældrenes liv, og derfor bør familien hurtigst muligt søges råd og vejledning hos en advokat, som er kompetent indenfor netop dette felt, og kan se helt objektivt på sagen.

Tvangsfjernelse – kontakt Stage Advokatfirma

Stage Advokatfirma har erfaring med at håndtere tvangsfjernelsessager – både som advokat for barnet og som advokat for forældrene – og advokaterne har forståelse for den sårbare situation hele familien typisk befinder sig i.

Stage Advokatfirma anbefaler, at der hurtigst muligt tages kontakt til Stage Advokatfirma for en gratis, fortrolig og uforpligtende snak om sagen, og så vil vi rådgive om, hvorledes situationen mest hensigtsmæssigt gribes an.

Advokatens arbejde med sagen vil bestå i gennemgang af sagsakterne, korrespondance med myndighederne, møde med barn og/eller forældre om sagen – og ikke mindst deltagelse i møde i Børne-/Ungeudvalget og Ankestyrelsen.