Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk

Værd at vide – generelt

For de fleste mennesker er det heldigvis sjældent, at de kommer i konflikt med loven. Men hvis det sker for dig eller dit mindreårige barn, så er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt kontakter en forsvarsadvokat.

Når man er sigtet eller varetægtsfængslet, eller er i familie med én, der er blevet sigtet eller varetægtsfængslet, så vil der altid være en masse spørgsmål, som man ikke umiddelbart kender svarene på.

Her kan du finde svarene på nogle af de spørgsmål, som advokaterne i Stage Advokatfirma ofte bliver stillet:

 • Hvad er min ret og hvad er min pligt?
 • Kan jeg selv vælge min forsvarsadvokat?
 • Kan jeg vælge en forsvarsadvokat fra Stage Advokatfirma uanset, hvor jeg bor i landet?
 • Hvornår skal jeg have en forsvarsadvokat?
 • Hvad koster det? Og hvem skal betale?
 • Kan jeg få erstatning for ulovlig anholdelse?
 • Er Stage Advokatfirma specialiseret i straffesager?

 

Hvad er min ret og hvad eR min pligt?

Pligter

Hvis politiet retter henvendelse til dig, så har du altid pligt til at oplyse:

 • Dit navn
 • Din fødselsdag og
 • Din bopæl

Du har ikke pligt til at oplyse andet til politiet.

Rettigheder

Sigtet

Hvis politiet sigter dig for en lovovertrædelse, så har du ikke pligt til at udtale dig til politiet. Du har som sigtet ret til at få beskikket en advokat, medmindre der er tale om en lille lovovertrædelse, som alene giver en bøde.

Anholdt

Hvis du bliver anholdt af politiet, så skal de oplyse dig om grunden til anholdelsen og tidspunktet for anholdelsen. En anholdelse skal være så kort som mulig, og du må ikke være anholdt ud over 24 timer uden at blive fremstillet for en dommer.

Når du er anholdt, har du ret til at kontakte en forsvarsadvokat, og ret til at dine pårørende bliver informeret om, at du er hos politiet. Hvis du er anholdt i længere tid, så har du også ret til at få mad og drikke.

 

Kan jeg selv vælge min forsvarsadvokat?

Du kan frit at vælge din forsvarsadvokat blandt advokater i hele landet. Vælger du ikke selv en forsvarsadvokat, sørger retten for, at du får tildelt (beskikket) en. Der er dog visse mindre sager, hvor man ikke har ret til en forsvarsadvokat, så som hvis straffen alene er en mindre bøde. Selv om retten har tildelt dig en forsvarsadvokat, så har du normalt altid ret til at skifte forsvarsadvokat.

Du kan altid kontakte Stage Advokatfirma for en drøftelse af, om du ønsker at skifte forsvarsadvokat til en advokat fra Stage Advokatfirma. Så vil vi vejlede dig om, hvad der er bedst for netop dig.

Hvis du ikke selv har mulighed for at kontakte den ønskede forsvarsadvokat, f.eks. fordi du er varetægtsfængslet, kan du gøre følgende:

 • Bede personalet i arresten om at kontakte den nye advokat.
 • Bede personalet i arresten om at sende en mail til retten om, at du vil skifte advokat.
 • Skriv en kort fuldmagt til din familie, hvorefter de kan kontakte advokaten på dine vegne. F.eks: ”Jeg ønsker advokat XX som min forsvarer” eller “Jeg ønsker en advokat fra Stage Advokatfirma som min forsvarer”, og så dit navn og din underskrift, så man kan se, at anmodningen kommer fra dig.
 • Bede politiet hjælpe dig med at skifte advokat (hvilket dog kan være en langsommelig proces).

Din nye forsvarsadvokat klarer herefter alt i forhold til retten, politiet og den tidligere forsvarer, f.eks. at rekvirere sagens akter. Der vil typisk gå nogle dage, inden et forsvarerskiftet falder på plads og den nye forsvarer kontakter dig.

 

Kan jeg vælge en forsvarsadvokat fra Stage Advokatfirma uanset hvor i landet jeg bor?

Stage Advokatfirma er et landsdækkende advokatfirma, og vi fører straffesager og sager om tvangsfjernelse af børn over hele landet, så det har ingen betydning, hvor i landet du bor.

Der kan nemt arrangeres et møde med din advokat fra Stage Advokatfirma i nærheden af dit opholdssted, da vi har mødelokaler i Fredericia, Aalborg, Odense, København og Næstved. Vi kan også arrangere et møde et helt andet sted, hvis det passer bedre for dig.

Det er ikke dyrere at benytte en forsvarsadvokat fra Stage Advokatfirma fremfor en anden advokat efter eget eller rettens valg. Salæret fastsættes af dommeren efter faste takster og statskassen lægger altid for salæret, så der kommer ikke penge mellem dig og advokaten. Hvis du bliver frifundet, bliver salæret endeligt afholdt af stats-kassen, men hvis du bliver dømt, vil du få en opkrævning på sagsomkostningerne. Det vil som regel være muligt at få en afdragsordning med statskassen.

Du kan læse mere om salærfastsættelse her.

Hvornår skal jeg have en forsvarsadvokat?

Det er vigtigt, at du kontakter en forsvarsadvokat så snart du bliver sigtet, eller så snart du får at vide, at du skal sigtes. Din forsvarsadvokat vil så rådgive dig, og sammen kan vi gennemgå det materiale, som politiet har udarbejdet.

Desto tidligere din forsvarsadvokat kommer på banen og får lagt en strategi for din sag, desto bedre er chance for et godt resultat i sidste ende.

I Stage Advokatfirma rådgiver vi altid vores klienter at tale med en forsvarsadvokat, inden de udtaler sig til politiet.

Hvad koster det at have en forsvarsadvokat ?

Salæret til forsvarsadvokaten fastsættes af dommeren efter faste takster, som er de samme, uanset om du selv har valgt din forsvarsadvokat, eller du benytter den advokat, som retten har tildelt dig. Hos Stage Advokatfirma er forsvarsadvokaternes timetakst således den samme som andre forsvarsadvokaters.

Vinder vi din sag, betaler statskassen salæret til forsvarsadvokaten.

Hvis du derimod blevet dømt, vil dommeren pålægge dig at betale sagens omkostninger, herunder udgiften til forsvarsadvokaten. Statskassen lægger imidlertid altid ud for forsvarsadvokatens salær, så du kommer ikke til at skylde din advokat penge, men du vil senere få en opkrævning fra politiet. Det vil normalt være muligt at aftale en afdragsordning.

Du kan læse mere om forsvarsadvokatens salær her.

Erstatning

Stage Advokatfirma vil hjælpe dig med at søge erstatning, hvis:

 • Du har været uberettiget anholdt
 • Du har været uberettiget varetægtsfængslet
 • Din bolig eller bil er blevet berettiget ransaget

Erstatning for ulovlig anholdelse

Hvis du har været anholdt af politiet, og den sag du har været anholdt til viser sig ikke at holde og derfor frafaldes, så kan du søge om erstatning for uberettiget anholdelse. Det er dog en betingelse, at anholdelsen har varet mere end 10 minutter. Det er derfor vigtigt, at du kan dokumentere, hvor længe du har været anholdt.

Erstatning for uberettiget varetægtsfængsling

Hvis du har været varetægtsfængslet og senere bliver frifundet eller politiet ad egen drift frafalder sagen, kan du søge om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling.

Erstatningen fastsættes efter en fast takst pr. døgn, du har været anholdt, og derudover kan du søge om erstatning økonomisk tab, så som tabt arbejdsfortjenste. Erstatningskravet skal indgives inden to måneder efter, at politiet har opgivet sagen, eller efter den endelige, frifindende dom er afsagt.

Erstatning for Ulovlig ransagning

Hvis din bolig eller bil er blevet ransaget og politiet ikke har fundet noget ulovligt, har du krav på erstatning for detn krænkelse det har været for dig og typiske også for ting, som politiet måtte have ødelagt i forbindelse med ransagningen.

Stage Advokatfirma har stor erfaring med erstatningssager, som udspringer af en uberettiget frihedsberøvelse eller ransagning, og du er velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering af din mulighed for at få erstatning.

Her kan du se taksterne for uberettiget anholdelse, varetægtsfængsling og ransagning.

Er Stage Advokatfirma specialiseret i straffesager?

Stage Advokatfirma er specialiseret i straffesager, og har kontoret i Fredericia, Aalborg, København og Næstved men vi fører sager i hele Danmark, Flere af advokaterne er også eksperter i sager om tvangsfjernelse af børn.

Så skulle du blive sigtet for et strafbart forhold, så kan du altid gratis kontakte Stage Advokatfirma, for at få en drøftelse af sagen.

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk