Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk
< Tilbage til specialer

Ungdomskriminalitet

Hvis politiet og kommunen vurderer, at et barn i alderen 10-17 år er “ved at komme ud i noget skidt”, kan barnet og forældrene blive pålagt at møde op i Ungdomskriminalitetsnævnet. Selvom barnet er under den kriminelle lavalder (15 år), og dermed er for ung til at få en dom i retten, kan Ungdomskriminalitetsnævnet alligevel pålægge barnet forskellige sanktioner. I de tilfælde, hvor barnet er mellem 15 og 17 år, og er blevet dømt i en straffesag, vil det ofte være et vilkår i dommen, at barnet efterfølgende skal have sin sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Det kan være ret overvældende for både barn og forældre at skulle deltage i et møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor der vil være både en politimand, en sagsbehandler fra kommunen samt en dommer til stede. Familien bør derfor tage en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet meget alvorligt, og vi anbefaler, at man hurtigst muligt kontakter Stage Advokatfirma for en drøftelse af sagen og rådgivning om det videre forløb. Hvis der er lagt op til, at myndighederne vil fjerne barnet fra hjemmet, har både barn og forældrne ret til gratis advokatbistand i forbindelse med sagens behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet. Ved at have en advokat ved sin side under mødet i Ungdomskriminalitetsnævnet sikres barnets retssikkerhed, og forløbet blive mere trygt for både barn og forældre.

Kontakt Stage Advokatfirma, hvis du og dit barn er indkaldt til et møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, så rådgiver vi gratis og uforpligtende om det videre forløb.

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk