Ungdomskriminalitetsnævnet

Fra 2019 kan børn i alderen 10-17 risikere at skulle møde op i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvis myndighederne vurderer, at barnet er “ved at komme ud i noget skidt”. Selvom barnet er under den kriminelle lavalder, og barnet således ikke har været i retten og er blevet dømt for noget strafbart, kan Ungdomskriminalitetsnævnet alligevel pålægge barnet forskellige sanktioner.

Det kan være en ganske voldsom oplevelse for både barn og forældre at skulle deltage i et møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor der vil være både politi, dommer og en sagsbehandler fra kommunen til stede. Man bør derfor tage en sag i Ungdomskriminalitets-nævnet meget alvorligt, og vi anbefaler, at man hurtigst muligt kontakter Stage Advokatfirma for en drøftelse af sagen og rådgivning om det videre forløb. Barnet har ret gratis advokatbistand, som bl.a. indebærer, at advokaten deltager i mødet i Ungdomskriminalitetsnævnet sammen med barnet og forældrene. Ved at have en advokat ved sin side i Ungdomskriminalitetsnævnet, sikres barnets retssikkerhed og forløbet blive mere trygt for både barn og forældre.

Kontakt Stage Advokatfirma, hvis du eller dit barn er indkaldt til et møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, så rådgiver vi om det videre forløb.