Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk
< Tilbage til alle advokater

Advokat

Danyal Tirpan

Advokat Danyal Tirpan er specialiseret i strafferet, og han beskæftiger sig med alle typer af straffesager, lige fra mindre sager om f.eks. vold, våben, tyveri og færdsel til større og mere komplicerede sager om narko, røveri og drab. Danyal Tirpan har ligeledes erfaring med at føre straffesager, hvor der er påstand om udvisning, og han er meget bevidst om, at der i disse sager er ekstraordinært meget på spil for klienten.

Danyal Tirpan møder i retten på daglig basis, ligesom han også ofte møder i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN). Klienter, som er varetægtsfængslet, kan regne med, at Danyal Tirpan jævnlig kommer på besøg i arresten, så klienten hele tiden er orienteret om sagens udvikling.

Danyal Tirpan arbejder målrettet og engageret for sine klienter, både i efterforskningsfasen, hvor han gerne sætter politiet i gang med at foretage efterforskning, som kan belyse sagen til klientens fordel, og i retten, hvor han tager alle relevante kampe mod anklagemyndigheden.

Udover straffesager møder advokat Danyal Tirpan også i Børn- og Ungeudvalget og Ankestyrelsen i sager om tvangsanbringelse af børn.

Uanset, om din sag er ”stor eller lille”, kan du regne med, at advokat Danyal Tirpan er klar til at repræsentere dig og gøre sit bedste for at opnå et optimalt resultat i din sag. Danyal Tripan er også til sine klienters disposition efter kl. 16, og du vil kunne få kontakt til ham mere eller mindre 24/7.

Kontakt Danyal Tirpan


Mobil +45 53539887

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk