Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk
< Tilbage til alle advokater

Advokat (H),
Sekretær: Stephanie Larsen

Gert Dyrn

Gert Dyrn har virket som forsvarsadvokat siden 2010. Inden da har han arbejdet som erhvervsadvokat samt beskæftiget sig med skatteret - bl.a. som specialkonsulent hos Retssikkerhedschefen i SKAT og som skatterådgiver i Ernst & Young samt Patriotisk Selskab på Fyn. Derudover har Gert Dyrn arbejdet som frivillig rådgiver i Dansk Flygtningehjælp.

Advokat Gert Dyrn har en fortid som befalingsmand i Hæren og har været udsendt i FN-tjeneste. Han har endvidere vundet en pris fra Advokatrådet for en afhandling om retssikkerhed i lyset af terrorlovgivningen og bandepakken. Gert Dyrn er ekstern lektor i Kriminalret ved SDU Odense, hvor han også har suppleret sin jurauddannelse med en Cand. soc. med speciale i international ret og sikkerhedspolitik. Gert Dyrn er endvidere medlem af Advokatnævnet. Endelig er han medlem af Højsteretsskranken – en eksklusiv forening af advokater med erfaring i at møde for Højesteret.

Siden 2010 har advokat Gert Dyrn mødt på nærmest daglig basis i straffesager og færdes derfor hjemmevant i retssalene. Han har prøvet det meste, men arbejder primært med terrorsager, sædelighedssager, vold/drab og narko samt berigelsesforbrydelser. Grundet sin baggrund i skatteretten er Gert Dyrn også kvalificeret til at føre sager om økonomisk kriminalitet. Derudover har Gert Dyrn erfaring med sager om tvangsfjernelser af børn samt om forældreansvar.

Det er derfor med solid menneskelig og faglig erfaring, at advokat Gert Dyrn repræsenterer dig i retten. Klienter har betegnet ham som en ”no nonsense”-advokat, som går til kernen og fokuserer på de momenter, der har betydning for din sag. Du får ligefrem og oprigtig rådgivning om din situation og en nøgtern vurdering af beviserne og hvilke muligheder, der er for at opnå det bedst mulige resultat.

Kontakt Gert Dyrn


Mobil +45 2726 1101

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk