Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk
< Tilbage til alle advokater

Advokatfuldmægtig

Hamza Tumbul

Hamza Tumbul er advokatfuldmægtig hos Stage Advokatfirma og dermed stærkt på vej til selv at blive en af landets skarpeste forsvarsadvokater.

At være advokatfuldmægtig hos Stage Advokatfirma kræver faglig dygtighed og indgående viden omkring strafferettens mange facetter, samt at man er man er ”oppe på dupperne 24/7”, så advokatfirmaets klienter kan få en optimal service. Med speciale i strafferet er Hamza Tumbul forsvarsadvokaternes højre hånd, og han bistår advokaterne med diverse sagsbehandling og klientkontakt, så som at deltage i møder med klienten enten på kontoret eller i arresten, ledsage klienten til afhøring hos politiet mv. I de store og mere komplekse staffesager gennemgår Hamza Tumbul, i tæt samspil med forsvarsadvokaterne, grundigt alle sagens akter så intet overses i forberedelsen af forsvaret, og klienten derved sikres det bedst mulige resultat.

Derudover møder Hamza Tumbul i retten til fristforlængelser og til overværelse af sager mod andre sigtede i sagskomplekset, samt som valgt forsvarer i bødesager.

Advokatfuldmægtig Hamza Tumbul kan desuden give råd og vejledning omkring afsoningsforhold og prøveløsladelse, ligesom han kan være behjælpelig med at søge om erstatning for uberettiget anholdelse eller uberettiget ransagning. Denne service er ganske gratis for klienten.

Hamza Tumbul beskæftiger sig endvidere med sager om tvangsanbringelse af børn, og i den forbindelse møder han jævnligt i Børn- & Ungeudvalget samt i Ankestyrelsen for at tale klienternes sag – det være sig både forældre og børn.

Endelig har Hamza Tumbul erfaring med sager, der behandles i Flygtningenævnet.

Hamza Tumbul taler i øvrigt flydende serbokroatisk, hvilket ofte kommer ham til gode i hans arbejde som advokatfuldmægtig

Du er altid velkommen til at ringe til Stage Advokatfirmas advokatfuldmægtig, hvis du har spørgsmål til en konkret sag eller af mere generel karakter - det koster ikke noget.

Kontakt Hamza Tumbul


Mobil +45 2225 9500
Direkte +45 7512 2000

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk