Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk
< Tilbage til alle advokater

Advokat (L)

Henrik Smedegaard

Advokat Henrik Smedegaard er ekspert i strafferet, idet han - ligesom advokat Mette Grith Stage - indledte sin karriere i anklagemyndigheden, hvilket er det optimale udgangspunkt for en senere karriere som forsvarsadvokat. Henrik Smedegaard har således adskillige års erfaring at trække på fra sin tid som anklager i politiet, hos Statsadvokaten samt hos Rigsadvokaten, og han har behandlet alle typer af straffesager. Der er derfor ikke den straffesag, som advokat Henrik Smedegaard ikke er kompetent til at påtage sig, ligesom han er særligt uddannet indenfor sager om økonomisk kriminalitet, hvilket er et ganske kompliceret sagsområde, hvor det er helt afgørende, at din forsvarer er specialist. Er du sigtet i en sag om bedrageri, hvidvask, skyldnersvig eller lignende, vil Henrik derfor være den rette til at forsvare dig

Qua sin fortid som anklager kender advokat Henrik Smedegaard politiets og anklagemyndighedens "tankegang og tricks", hvilket han drager stor nytte af, når han skal tilrettelægge det optimale forsvar for sine klienter. Henrik har også undervist på Aarhus Universitet i strafferet- og proces, så hans teoretiske kundskaber er ligeledes i top.

Henrik Smedegaard har tidligere været professionel fodboldspiller - også her var han selvfølgelig forsvarer!

Du kan altid kontakte advokat Henrik Smedegaard for en fortrolig og uforpligtende snak om din sag.

Kontakt Henrik Smedegaard


Mobil +4522479400

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk