Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk
< Tilbage til alle advokater

Advokat,
Sekretær: Karina Sartor

Jeanette Gjørret

Jeanette Gjørret er en af landets førende advokater indenfor børneretsområdet, og hun er specialiseret i sager om tvangsanbringelse af børn. Jeanette møder på daglig basis i Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen og retten, hvor hun kæmper for børn og forældres rettigheder. Udover en meget stor praktisk erfaring har Jeanette også en omfattende teoretisk viden om lovgivningen, herunder Barnets Lov, som hun ikke er imponeret over.

Jeanette brænder for retssikkerheden, og hendes helt store styrke er, at hun ikke er bange for at tage kampen op mod myndighederne. Jeanette har ikke behov for at "holde sig gode venner med nogen", men kæmper indædt og fokuseret for sine klienters rettigheder. Dette har bl.a. givet sig udslag i, at Jeanette sammen med radio 24Syv har været med til at sætte fokus på flere kommuners yderst kritisable håndtering af konkrete sager om tvangsanbringelse. Også de grønlandske familiers udfordringer med de danske kommuner ligger Jeanette meget på sinde.

Jeanette fungerer desuden jævnligt som forsvarer i straffesager, samt som advokat i sager ved Ungdomskriminalitetsnævnet. Også her går Jeanette altid sagen igennem i detaljerne og intet overlades til tilfældighederne.

Du er altid velkommen til at kontakte Jeanette for en snak om din sag. Hun får mange henvendelser dagligt, så typisk vil det være mest hensigtsmæssigt at sende hende en sms eller mail, og så vender hun retur hurtigst muligt.

Jeanette er medlem af bestyrelsen i foreningen RIFT (Retssikkerhed i Familiers Trivsel).

Kontakt Jeanette Gjørret


Mobil +45 2249 6500

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk