Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk
< Tilbage til alle advokater

Advokat (L),
Sekretær: Charlotte Holm Larsen

Marie-Louise Johannesen

Advokat Marie-Louise Johannesen har altid brændt for det strafferetlige område, og hun indledte derfor sin karriere med at være udstationeret på et af de mest kendte strafferetskontorer i Australien; Stary, Norton & Halphen. Her lærte Marie-Louise Johannesen, hvordan man tilrettelægger et proaktivt og kompromisløst forsvar for klienten, hvilket hun nu bruger i sit arbejde som forsvarsadvokat hos Stage Advokatfirma.

Den grundlæggende erfaring fra Stary, Norton & Halphen kombineret med, at advokat Marie-Louise Johannesen er konkurrencemenneske til fingerspidserne, betyder, at du kan være helt sikker på, at hun går ind i din sag – uanset om den er stor eller lille – med fuldt engagement og med det erklærede mål altid at opnå det absolut bedste resultat for dig. Marie-Louise Johannesen drives af kampen, og hun giver politiet og anklagemyndigheden kamp til stregen – både under efterforskningen og i retten.

Tidligere har advokat Marie-Louise Johannesen været projektleder for ”Fængselsrejseholdet”, hvor hun har rådgivet indsatte i landets fængsler og arresthuse, og hun har et indgående kendskab til indsattes rettigheder og pligter. Marie-Louise Johannesen vil derfor hurtigt kunne give svar på de problemstillinger indsatte og deres pårørende oftest løber ind i under varetægtsfængsling samt under og efter afsoning af en dom. Marie-Louise Johannesen er tilknyttet som frivillig hos ”Café Exit”, hvor såvel tidligere som nuværende strafafsonere kan få råd og vejledning om, hvordan man kommer videre i livet efter løsladelse.

Marie-Louise Johannesen har tidligere været chefjurist hos Børns Tarv, og udover at fungere som forsvarsadvokat i straffesager påtager hun sig også ”børnesager”, dvs. sager i Ungdomskriminalitetsnævnet, sager om tvangsfjernelse af børn samt om forældremyndighed, samvær og bopæl.

Uanset, om du har brug for en forsvarsadvokat eller en advokat med forstand tvangsfjernelse eller familiesager, så er du eller din familie altid velkomne til at ringe til advokat Marie-Louise Johannesen for en uforpligtende snak om sagen. Hos Marie-Louise Johannesen vil du altid få en ærlig og realistisk vurdering af din sag – og du vil derfor aldrig være i tvivl om, hvad sagen går ud på og hvad du er oppe imod.

Kontakt Marie-Louise Johannesen


Mobil +45 2272 8500

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk