Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk
< Tilbage til alle advokater

Advokat ,
Sekretær: Annemette Fogh

Mira Tøfting

Advokat Mira Tøfting har altid arbejdet målrettet mod at blive en af landets bedste forsvarsadvokater – og som en del af Stage Advokatfirmas forsvarerteam er hun godt på vej!

Allerede på jurastudiet valgte Mira Tøfting at specialisere sig inden for strafferet, og hun har gennem de seneste år oparbejdet en helt unik viden om, og praktisk erfaring med, straffesager. Denne viden og erfaring kommer klienten til gode, når Mira Tøfting kæmper for klientens sag både under efterforskningen og ikke mindst i retten, hvor Mira Tøfting aldrig holder sig tilbage. Et højt fagligt niveau og et stort engagement kendetegner advokat Mira Tøfting, og desuden er hun altid tilgængelig for både klienten og denne pårørende, hvis der er behov for at tale med hende.

Tidligere har forsvarsadvokat Mira Tøfting arbejdet som managementleder på en retshjælp, som var specialiseret i at hjælpe strafafsonere med de problemstillinger, der typisk opstår, når man afsoner i et fængsel eller på en fængselspension. Mira Tøfting er derfor yderst kompetent til at vejlede og rådgive om afsoningsforhold, hvilket alle advokatfirmaets klienter og deres pårørende nyder godt af.

Kontakt Mira Tøfting


Mobil +45 4196 2000

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk