Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk
< Tilbage til alle advokater

Advokatfuldmægtig

Patrick Lorenzen

Patrick Lorenzen er advokatfuldmægtig hos Stage Advokatfirma og dermed stærkt på vej til at blive din næste forsvarsadvokat.

At være advokatfuldmægtig hos Stage Advokatfirma kræver faglig dygtighed, indgående viden omkring strafferettens mange aspekter og at man er man er oppe på dupperne 24/7, så klienterne kan få en optimal service. Med speciale i strafferet er Patrick Lorenzen forsvarsadvokaternes højre hånd, og han bistår advokaterne med diverse sagsbehandling og klientkontakt. Dette indebærer at Patrick Lorenzen deltager i afhøringer, arrestbesøg og klientmøder. Derudover møder Patrick Lorenzen i retten til fristforlængelser og til overværelse af sager mod andre sigtede i sagskomplekset, ligesom han møder i retten som valgt forsvarer i bødesager. I de store og komplicerede straffesager gennemgår Patrick Lorenzen, i samspil med din forsvarer, grundigt alle sagens akter så intet overses i forberedelsen af dit forsvar, og du derved sikres det bedst mulige resultat.

Advokatfuldmægtig Patrick Lorenzen kan desuden hjælpe dig med spørgsmål om og klager over bl.a. afsoningsforhold og prøveløsladelse, og hvis du har været udsat for en uberettiget ransagning eller anholdelse.

Kontakt Patrick Lorenzen


Mobil +45 4195 4000

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk