Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk

Hvad er straffen for at have en kniv?

I våbenloven findes bestemmelserne om forbud mod visse knive.

Våbenlovens bestemmelser om knive (også kaldet knivloven) har fået meget omtale. Efter, at der i flere sager har været kritik af reglerne og af strafniveauet, så er reglerne nu blevet lempet.

Hovedreglen om lovlige og ulovlige knive:

Efter lovens § 4 er det forbudt at være i besiddelse af kniv på offentligt tilgængelige steder. Det vil sige uddannelsessteder, sportsklubber etc.

Forbuddet gælder dog ikke såfremt kniven er medbragt til et anerkendelsesværdigt formål. Det vil eksempelvis være, hvis den er medbragt som led i erhvervsudøvelse samt ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse. Det er i den forbindelse vigtigt, at kniven kun er medbragt til og fra den relevante aktivitet. I modsat fald vil kniven ikke være lovlig.

Derudover vil der være tale om en lovlig kniv, hvis det drejer sig om en foldekniv, hvor bladet ikke er mere end 7 cm langt og som ikke kan fastlåses i udfoldet position. En lovlig kniv skal således opfylde disse betingelser. Ellers skal formålet med besiddelsen opfylde ovennævnte betingelser.

Særregler:

Der gælder dog nogle særlige regler for visse knivtyper, som er forbudt at erhverve, besidde, bære eller anvende i alle tilfælde.

Her kan refereres til bestemmelsen om forbud mod disse våben i Våbenbekendtgørelsens § 16:

 • Skarpe våben eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,
 • Knive med tværstillet greb beregnet til stød (push daggers),
 • Springknive og springstiletter,
 • Faldknive og faldstiletter,
 • Enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at klingen i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, og foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),
 • Knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,
 • Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende,
 • Kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand,
 • Slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende,
 • Våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm, og
 • Spraydåser til selvforsvarsbrug, herunder tåregasampuller, -spraydåser og -patroner.

Efter samme bestemmelse i stk. 3 er dog indsat den undtagelse, at knive og dolke med en klinge på over 12 cm, kan anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil. Det samme gælder for våben efter nr. 9, hvis de anvendes til jagt eller lystfiskeri.

Konklusionen på bestemmelsen er eksempelvis at spejdere ikke må være i besiddelse af knive, der er længere end 12 cm. Dette skyldes, at spejdere ikke er indskrevet i § 16, stk. 3 som en særskilt undtagelse. Det er dog lovligt for en spejder at besidde en kniv med kortere blad end 12 cm, men med længere blad end 7 cm. Dette skyldes at spejdere hører ind under kategorien ”anerkendelsesværdigt formål” i lovens § 4.

Straf for besiddelse af våben;

Udgangspunktet for overtrædelse af våbenloven, i forhold til knive, er i dag en bøde på 3.000 kr. Der kan dog blive tale om fængselsstraf under skærpende omstændigheder som gentagelsestilfælde.

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk