Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk

Værd at vide om anholdelse

Hvis politiet mistænker dig for at have begået et strafbart forhold, risikerer du, at de sigter og anholder dig. Udover, at der skal være en rimelig mistanke for at politiet kan anholde dig, så er det også et krav, at anholdelsen er for enten at hindre yderligere kriminalitet, at sikre den anholdtes tilstedeværelse eller for at hindre den anholdtes samkvem med andre. Det står i retsplejelovens § 755.

Pligter

Når du bliver anholdt, har du alene pligt til at oplyse dit navn, din adresse og din fødselsdato. Under en anholdelse kan politiet foretage en kropsvisitation, fratage dig farlige genstande og tage dine penge i bevaring. Politiet har også ret til at fotografere dig samt tage fingeraftryk.

Rettigheder

Du har først og fremmest ret til at få oplyst, hvad der er årsag til anholdelsen og tidspunktet for anholdelsen, ligesom politiet skal oplyse dig om, at du ikke behøver at udtale dig. Da du ikke har pligt til at udtale dig vil det heller ikke være strafbart at lyve over for politiet. Du har efter anholdelsen krav på at kunne ringe til en advokat samt på at kunne give dine pårørende besked om anholdelsen. Ved afhøring kan du også kræve at få en advokat efter eget valg til stede.

Du har som nævnt ikke pligt til at udtale dig, men omvendt har du ret til at udtale dig i sagen, ligesom du har ret til at være til stede ved retsmøder i sagen. Du kan kræve at få oplyst den anholdende politibetjents navn samt at få forevist betjentens skilt, hvis vedkommende er i civil.

I det tilfælde, at anholdelsen måtte trække ud, har du som anholdt krav på at kunne gå på toilettet samt til at få mad og drikke. Hvis det er nødvendigt, har du også krav på lægehjælp. Anholdelsen må ikke opretholdes i mere end 24 timer, herefter skal du fremstilles for en dommer  i grundlovsforhør.

Bemærk! Du kan godt blive sigtet uden at blive anholdt. Dette har betydning, da man som hovedregel ikke får erstatning for en uberettiget sigtelse uden anholdelse.

Erstatning

Har du været anholdt og sigtelsen senere er opgivet kan du have krav på erstatning. Taksten er fastsat af Rigsadvokaten og afhænger af, hvor lang tid anholdelsen har varet ved:

Korte anholdelser
op til 10 minutter
900 kr.
0 – 5 timer 2.600 kr.
5 – 10 timer 3.800 kr.
10 – 15 timer 5.000 kr.
15 timer og derover 6.400 kr.

I grove sædelighedssager forhøjes taksten med 50 % og i sager om drab, drabsforsøg og brandstiftelse efter straffelovens § 180, forhøjes den med 100 %.

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk